ABU week 41-44: omzetdaling 6%

0
300

De ABU heeft de marktontwikkeling in de uren en omzet van de uitzendbranche over periode 11 2019 (week 41 – 44) gepubliceerd.

In deze periode daalde het aantal uren met 9% en de omzet daalde met 6% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

ABU marktontwikkelingen uitzendomzet periode 11, 2019

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector: Het aantal uren daalde met 11% en de omzet daalde met 7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector: Het aantal uren daalde met 9% en de omzet daalde met 5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector: Het aantal uren daalde met 9% en de omzet daalde met 5% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

ABU marktontwikkelingen uitzenduren, periode 11, 2019

Hoe is de ontwikkeling in korte en langdurende contracten?
De cijfers laten in periode 11 2019 in vergelijking met dezelfde periode in 2018 over het algemeen een sterkere daling zien in uren voor langdurige contracten (fase B/C) dan in kortlopende contracten (fase A). Hetzelfde geldt voor de omzet.

Administratieve sector
In de administratieve sector daalde het aantal uitzenduren voor fase A-contracten. Ook onder B/C-contracten is er sprake van een daling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, maar deze afname is iets sterker dan bij fase A-contracten.

Industriële sector
De sector industrie kent een afname van het aantal uitzenduren gemeten in zowel fase A contracten als in fase B/C-contracten. Opnieuw is daling in beide fasen vrijwel gelijk.

Technische sector
Voor de sector techniek geldt ten opzichte van dezelfde periode in 2018 opnieuw een daling in het aantal uren in fase A en in fase B/C. Ook in de technische sector is de daling wederom in beide fasen nagenoeg hetzelfde.

Bron: ABU, 26 november 2019

Zie ook
ABU week 37-40 omzetdaling 5 procent
ABU week 41-44, 2018: uitzendomzet groeit 4%, uitzenduren blijven gelijk