ABU week 41-44: uitzendomzet groeit 4%, uitzenduren blijven gelijk

0
23

De ABU heeft de marktontwikkelingen gepubliceerd over periode 11 2018 (week 41-44) in de uitzendbranche.

In deze periode bleef het aantal uitzenduren gelijk en de uitzendomzet steeg met 4% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

   • Administratieve sector
    Het aantal uren daalde met 2% en de omzet steeg met 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
   • Industriële sector
    Een stijging van 1% in uren en een stijging van 6% in omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
   • Technische sector
    Het aantal uren daalde met 3% en de omzet steeg met 1% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Hoe zit het met de ontwikkeling in korte en langdurige contracten?
De ABU marktmonitor concentreert zich op uitzendcijfers, zoals aangeleverd door een representatief aantal leden van de ABU.

De cijfers laten in periode 11 2018 in vergelijking met dezelfde periode in 2017 in het algemeen opnieuw meer groei zien in langdurige contracten (fase B/C) dan in kortdurende contracten (fase A). De groei in fase B/C vlakt af.

In de administratieve sector bleef het aantal uitzenduren voor fase A contracten gelijk en voor fase B/C is er sprake van een kleine krimp ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De sector techniek kent een afname van het aantal uitzenduren gemeten in fase A contracten en juist een soortgelijke toename van de groei in fase B/C contracten.

Voor de sector industrie geldt ten opzichte van dezelfde periode in 2017 een flinke daling in het aantal uren in fase A en groei in fase B/C.
Bron: ABU, 27 november 2018