ABU week 37-40 omzetdaling 5 procent

0
598

De ABU heeft de marktontwikkelingen in uitzenden in periode 10 2019 (week 37 – 40) gepubliceerd.

In deze periode daalde het aantal uren met 9% en de omzet daalde met 5% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

ABU ontwikkeling omzet uitzenden periode 10, 2019

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector: Het aantal uren daalde met 10% en de omzet daalde met 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector: Het aantal uren daalde met 9% en de omzet daalde met 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector: Het aantal uren daalde met 10% en de omzet daalde met 6% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

ABU ontwikkeling uren uitzenden periode 10, 2019

Hoe is de ontwikkeling in korte en langduriger uitzendcontracten?
De cijfers laten in periode 10 2019 in vergelijking met dezelfde periode in 2018 over het algemeen een zelfde daling zien in uren zowel voor de kortdurende contracten (fase A) als voor de langdurende contracten (fase B/C). Hetzelfde geldt voor de omzet.

Administratieve sector
In de administratieve sector daalde het aantal uitzenduren voor fase A-contracten. Ook onder B/C-contracten is er sprake van een daling ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar; deze afname is iets sterker dan bij fase A contracten.

Industriële sector
De sector industrie kent een afname van het aantal uitzenduren gemeten in zowel fase A-contracten als in fase B/C-contracten. In tegenstelling tot de vorige perioden is de daling nu in beide fasen vrijwel gelijk.

Technische sector
Voor de sector techniek geldt ten opzichte van dezelfde periode in 2018 opnieuw een daling in het aantal uren in fase A en in fase B/C. Ook in de technische sector is de daling nu in beide fasen nagenoeg hetzelfde.

Bron: ABU, 29 oktober 2019

Zie ook
ABU week 33-36, 2019: omzet uitzendbranche daalt met 4 procent
ABU: uitzendomzet 4% gestegen in week 37-40, 2018