Is een uitzendovereenkomst met uitzendbeding een oproepovereenkomst?

5
3246
Tugba Karabulut
Tugba Karabulut

Is een uitzendovereenkomst met uitzendbeding een oproepovereenkomst? 

Het antwoord op die vraag hangt af van de afspraken die zijn gemaakt over arbeidsomvang en loondoorbetaling als er niet wordt gewerkt.

Column door Tugba Karabulut, ABU

Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Vanaf dat moment kunnen uitzendovereenkomsten worden aangemerkt als oproepovereenkomst. Voor oproepovereenkomsten gelden strenge regels.

Zo moet het loon worden doorbetaald wanneer een oproep binnen vier dagen voor aanvang wordt ingetrokken of de tijdstippen worden gewijzigd. Ook wordt de werkgever verplicht om de werknemer na twaalf maanden een vaste arbeidsomvang met recht op loondoorbetaling aan te bieden.

Alle reden dus om helder te krijgen welke uitzendovereenkomsten straks als oproepovereenkomst worden aangemerkt.

In deze zoektocht naar duidelijkheid wordt regelmatig de volgende vraag gesteld: “Is een uitzendovereenkomst met uitzendbeding een oproepovereenkomst?” Een tamelijk eenvoudige vraag maar er is veel verwarring over het antwoord. Zo denken sommigen dat de uitzendovereenkomst met uitzendbeding een oproepovereenkomst is. Anderen beweren juist van niet. Beide partijen zitten ernaast. Deze eenvoudige vraag heeft geen eenvoudig bevestigend of ontkennend antwoord.

De wetgever heeft in de definitie van de oproepovereenkomst niets opgenomen over het uitzendbeding. Wel staat er dat de kwalificatie van de oproepovereenkomst afhankelijk is van twee zaken:

 1. Hebben de partijen een vaste arbeidsomvang afgesproken?
 2. Heeft de werknemer recht op loon wanneer hij niet heeft gewerkt?

Wanneer beide vragen bevestigend worden beantwoord, is geen sprake van een oproepovereenkomst. Is het antwoord op een van de vragen nee? Dan is het wel een oproepovereenkomst. Het uitzendbeding doet niet ter zake.

In de meeste uitzendovereenkomsten met uitzendbeding is nu de loondoorbetalingsplicht uitgesloten. Het klopt dat deze uitzendovereenkomsten daarom volgend jaar als oproepovereenkomst worden aangemerkt.

Maar de stelling dat ‘een uitzendovereenkomst met uitzendbeding een oproepovereenkomst is’, blijft echter onjuist, te kort door de bocht en het belangrijkst: het veroorzaakt misvattingen in de branche. Namelijk dat als het uitzendbeding wordt opgenomen in de uitzendovereenkomst er direct sprake is van een oproepovereenkomst. En dit is niet het geval.

Met de implementatie van de Wab en de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten krijgt de uitzendbranche de komende tijd voldoende voor de kiezen. Er is geen tijd voor misverstanden. Hoe wenselijk een algemeen antwoord daarom ook is: bij elke uitzendovereenkomst moet worden getoetst aan de definitie om te bepalen of sprake is van een oproepovereenkomst.

Het antwoord op de vraag wat een oproepovereenkomst wordt, is weliswaar ingewikkeld maar laat aan duidelijkheid niet te wensen over.

Tugba Karabulut
Beleidsadviseur Juridische en Parlementaire zaken, ABU

NB: deze column is recent gepubliceerd op ABU.nl en is op FlexNieuws.nl gepubliceerd met toestemming van de ABU.

Zie ook
Nieuwe CAO voor Uitzendkrachten, wat zijn de wijzigingen?

5 REACTIES

 1. Dank voor de toelichting. Het is inderdaad belangrijk dat hier duidelijkheid over bestaat. Wat volgens mij ook verwarring veroorzaakt, is dat in de nieuwe wet staat dat als een arbeidsovereenkomst een uitzendbeding heeft, altijd de hoge WW-Awf premie van toepassing is. Een contract met uitzendbeding hoeft dus geen oproepovereenkomst te zijn waarbij de strengere regels gelden. Wel is hierbij altijd de hoge premie van toepassing.

 2. Sorry, maar het is mij nu nog veel onduidelkijker geworden. heeft iemand gewoon een schema?
  In bondige punten?

 3. Een werkgever biedt een potentiële werknemer een uitzendovereenkomst met uitzendbeding aan en het contract draagt tevens de naam ‘oproepovereenkomst’. In het contract staat: Deze overeenkomst is een oproepovereenkomst in de zin van artikel 7:628 lid 9, omdat er géén vast aantal uren is afgesproken. De werkgever heeft echter eerder mondeling afgesproken en toegezegd dat de functie een arbeidsomvang van 40 uur betreft (fulltime dus).

  Wat is er hier aan de hand?

 4. Yera, je uitzendovereenkomst kan om twee redenen een oproepovereenkomst zijn:
  – Wanneer je geen vaste arbeidsomvang hebt;
  óf
  – Wanneer je niet werkt, je niet wordt doorbetaald.
  Naar alle waarschijnlijkheid er een ‘uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting’ van toepassing op je uitzendovereenkomst.

 5. @Tugba Karabulut,
  De reden waarom de vraag ‘Is een uitzendovereenkomst met uitzendbeding een oproepovereenkomst?’ niet eenduidig te beantwoorden is, is omdat deze vraag sinds de WAB niet meer relevant is.
  De rechtskracht van een overeenkomst die níét als oproepovereenkomst kwalificeert, is namelijk sterker dan het uitzendbeding.
  Alleen wanneer er sprake is van een oproepovereenkomst, kan er sprake zijn van een uitzendbeding.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here