"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Steeds meer mensen op zoek naar nieuwe baan

Werkenden kijken steeds vaker om zich heen, op zoek naar betere banen. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken. Daarbij zijn de arbeidsvoorwaarden reden 1 voor vertrek. Een goede werk-privébalans is voor veel werkenden van belang, maar ook de rol van het salaris is toegenomen.

“Het gaat wel prima” is niet meer goed genoeg voor bedrijven om werknemers binnenboord te houden. 30% van de medewerkers heeft het afgelopen jaar gesolliciteerd naar een baan bij een andere organisatie. Ruim een derde (35%) is van plan dit te doen. Dit blijkt uit het medewerkersbelevingsonderzoek dat onderzoeks- en adviesbureau Integron jaarlijks uitvoert.

Zelfs bij de groep enthousiastelingen, de ‘promotors’, is de loyaliteit minder dan voorheen. Waar in 2023 nog 15% van de promotors solliciteerde naar een functie elders, was dat in 2024 maar liefst 25%. 

Goede werk-privébalans is de basis

Voor organisaties is er volgens de uitkomsten van het onderzoek heel wat werk aan de winkel om niet te eindigen met een groot personeelstekort. “Een goede werk-privébalans is hiertoe de basis. Voor werkend Nederland is een dergelijke balans van groot belang”, zegt Robert Mentink, Business Unit Manager Employee Experience bij Integron. 

“Ook de rol van het salaris is toegenomen. Zeker in deze tijd waarin mensen te maken hebben met stijgende prijzen en vaker moeite hebben om iedere maand rond te komen”, verklaart Mentink. “Niet voor niets staat het salaris nu op plek 2 in de top 10 (achter de werk-privébalans) van meest belangrijke aspecten voor medewerkers. Dat was vorig jaar nog plek 4. Alles bij elkaar genomen zijn arbeidsvoorwaarden de nr.1 reden voor vertrek.”

Daarnaast is het essentieel om een thema als werksfeer de aandacht te geven die het verdient. Dat gaat verder dan alleen maar een ‘leuke sfeer’, legt Mentink uit. “Het gaat ook om veilig kunnen werken”. Zo ondervindt 1 op de 5 medewerkers ongewenst gedrag. Meer aandacht is ook gewenst voor het thema leiderschap. “Van hoger management en direct leidinggevenden wordt meer betrokkenheid verwacht.”

Tevredenheid medewerkers daalt

Uit een benchmark van employee experience platform Culture Amp blijkt dat de tevredenheid van medewerkers wereldwijd achteruit is gegaan: die is met 3% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Het is volgens het platform een reactie op een jaar dat werd gekenmerkt door veel veranderingen, politieke spanningen, personeelstekorten en financiële druk.Volgens Wesley Hendriks, Director Customer Success EMEA bij Culture Amp, is de boodschap van de benchmark dat werknemers wereldwijd op zoek zijn naar beter, niet naar meer. “Werknemers zetten hun vraagtekens bij het idee dat ze in hun functie meer dan hun best moeten doen – een trend die Culture Amp in twee opeenvolgende benchmarks over dit onderwerp waarnam.” Dat is in lijn met hoe werknemers in Nederland, mede als gevolg van de krappe arbeidsmarkt, over de huidige werkdruk denken.

Hendriks: “Daarnaast is het afgelopen jaar, net als in de benchmark van 2022, de wereldwijde toewijding van werknemers om op korte termijn bij hun bedrijf te blijven, afgenomen.” Dit suggereert dat meer werknemers de arbeidsmarkt in de gaten houden. Dit kan onder andere te maken hebben met het tekort aan talenten (‘Welke kansen zie ik misschien over het hoofd?’), de groeiende perceptie dat organisaties werknemers ‘tekort doen’, of de zware tol van burn-outs waarmee werknemers te maken hebben.

‘Het gaat wel prima’ niet meer voldoende

Het onderzoek van Integron laat zien dat het niet goed, maar ook niet slecht gaat op de werkvloer. “Het is gemiddeld genomen allemaal wel redelijk oké voor werkend Nederland. Echt happy zijn de medewerkers vaak niet, maar rampzalig is het ook niet”, zegt Mentink. Zo blijft het enthousiasme, uitgedrukt in de employee Net Promoter Score (eNPS) op vrijwel hetzelfde niveau als vorig jaar: +7.

“Kijkend naar het enthousiasme over de werkgever is dit niet zo hoog als in de jaren 2022 en 2021, maar ook weer niet zo laag als in 2020 en de jaren daarvoor”, zegt Mentink. “We komen tot de conclusie dat we kunnen zeggen ‘het gaat wel prima’, maar dat is niet meer goed genoeg om als organisatie aantrekkelijk te zijn en blijven voor werknemers.”

Financiële dienstverlening het meest enthousiast

Binnen de verschillende branches is het enthousiasme het hoogst binnen de financiële dienstverlening. De eNPS is gestegen van +17 in 2023 naar +31 in 2024. De facilitaire dienstverlening is de enige branche met een negatieve eNPS. 

Mentink: “Dat hoge enthousiasme binnen de financiële dienstverlening betekent niet dat het sollicitatiegedrag hier het laagst is. De behoefte om van baan te wisselen is het kleinst binnen de overheid en de zorg en is relatief hoog bij ICT en zakelijke dienstverlening. Al eerder zagen we dat binnen de overheid medewerkers meer tevreden zijn over de arbeidsvoorwaarden in vergelijking met andere branches. Ook de werk-privébalans scoort hier erg goed. In de zorg maakt vooral het werkplezier het verschil. In de ICT en zakelijke dienstverlening zien we juist dat medewerkers erg kritisch zijn op deze thema’s.”

Generatie Z het minst trots op de organisatie

Arjen Maliepaard, Managing Director bij Integron, stelt: “We zien vooral bij de Generatie Z de drang om van baan te wisselen; maar liefst 48% is van plan dit te gaan doen. Deze groep jonge mensen is van alle generaties het minst trots op de organisatie waar ze voor werken. 36% is nauwelijks of niet trots.”

“Gen Z eist van organisaties dat ze een purpose hebben en zoekt werkgevers die aansluiten bij hun idealen,” legt Maliepaard uit, “Omdat deze generatie over een aantal jaren het grootste deel van het personeelsbestand en wellicht ook het klantenbestand bevat, is het zaak voor werkgevers om hier serieus naar te kijken.”

Toch zijn het niet alleen ‘de jonkies’ die om zich heen kijken. Ook managers zijn massaal aan het solliciteren. 44% van het hoger management en directie heeft het afgelopen jaar gesolliciteerd naar een baan bij een andere organisatie. Maar liefst 50% is van plan dit te doen. “Dat is zeer verontrustend, vooral omdat de weg naar happy people vaak begint bij de top”, stelt Maliepaard.

Rol van managers belangrijk voor behoud van personeel

De rol van het Senior Management is voor het behoud van werknemers erg belangrijk. Uit de benchmark blijkt echter dat het vertrouwen in de besluitvorming van het hogere management, de communicatie over de visie van de organisatie en hun erkenning van waarden van de organisatie gestaag afneemt. Directe managers worden daarentegen gezien als een stabiele factor. De laatste benchmarks tonen dat werknemers een gunstige perceptie van hun managers hebben. “Dit beeld is erg belangrijk, zeker in het licht van recent onderzoek van UWV waaruit blijkt dat 60% van de Nederlandse bedrijven last heeft van de krapte op de arbeidsmarkt”, aldus Wesley Hendriks. 

“Uit het onderzoek van UWV blijkt dat managers voor behoud van personeel naast het beloningsaspect en loopbaanontwikkeling, ook inzetten op meer persoonlijke aandacht, sociale contacten, individuele gesprekken en het creëren van een goede sfeer.” Hendriks legt uit: “Daarvoor is een goede relatie tussen werknemers en hun directe manager nodig. Gelukkig blijkt uit onze benchmark dat die relatie als positief wordt ervaren en dat managers worden gezien als toegewijd aan welzijn, feedback en communicatie.”

Lees meer in het onderzoeksrapport van Integron en de benchmark van Culture Amp

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *