"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

10 vragen en antwoorden over de Wet Toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Het nieuwe toelatingsstelsel voor uitzendbureaus krijgt invloed op tienduizenden bedrijven in Nederland. Geldt dat ook voor jou? Wat staat je te doen? En wat zijn de gevolgen als je niet aan de eisen voldoet? WTTA-expert Fariël Dilrosun deelt antwoorden op prangende vragen.

Hoofd Juridische Zaken Fariël Dilrosun van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) weet alles over het nieuwe toelatingsstelsel voor uitzendbureaus en andere uitleners. Tijdens de ZiPconomy en Werf& Webinar Week geeft ze antwoord op prangende vragen.

Hieronder staan haar antwoorden op de tien belangrijkste kwesties op een rij.

1. Wat is de Wet Toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA)?

“Het wetsvoorstel WTTA introduceert een toelatingsstelsel in de Waadi. Dit betekent dat ondernemers straks alleen arbeidskrachten ter beschikking mogen stellen als ze toestemming hebben van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Het toelatingsstelsel heeft twee doelen:

 • Werknemers (vooral arbeidsmigranten) beter beschermen
 • Minder oneerlijke concurrentie tussen uitleners

De arbeidsinspectie krijgt meer mogelijkheden om malafide bedrijven aan te pakken.”

2. Wanneer gaat de wet in?

“Als de nieuwe wet 1 januari 2025 ingaat, dan geldt de toelatingsplicht per 1 januari 2026. Om dat voor elkaar te krijgen moet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vaart maken. De Tweede  Kamer zal de wet dan namelijk nog voor de zomer moeten goedkeuren. Dit wordt dus nog spannend.”

3. Voor wie geldt de verplichting?

“Elke onderneming of rechtspersoon die in of naar Nederland arbeidskrachten uitleent onder leiding en toezicht van een derde partij is straks toelatingsplichtig. Het gaat dus om veel meer bedrijven dan alleen de professionele uitzendbureaus. Ook als uitlenen voor jou een nevenactiviteit is, moet je toegelaten worden.

“Er zijn een paar uitzonderingen. Ten eerste hoef je niet toegelaten te worden als je alleen mensen uitleent binnen je eigen concern, er is dan sprake van intraconcern uitzenden. Ook collegiaal uitlenen bij wijze van hulpbetoon tegen loonkosten is uitgezonderd. Als je toelatingsplichtig bent, kun je ontheffing vragen als de loonsom van je uitgeleende personeel minder dan 10% van je totale loonsom is en maximaal 2,5 miljoen euro bedraagt. De minister moet jou die ontheffing toekennen.”

4. Wie beslist over de toelating?

“De minister van SZW beslist, maar in de praktijk doet een nieuwe Toelatende Instantie (TI) dat. Dit wordt een nieuw overheidsorgaan. Bij deze instantie doe je digitaal aanvraag en als de TI besluit dat jij voldoet aan de eisen, kom je in het register. Dat register is openbaar te raadplegen.”

5. Wat verandert er voor klanten?

“Inleners die inlenen van niet-toegelaten bureaus krijgen een boete. Dat geldt ook als je als intermediair inleent van een buitenlandse niet toegelaten werkgever en de arbeidskrachten doorleent naar de inlener. Via het openbare register kun je straks controleren welke bureaus zijn toegelaten.”

6. Hoe groot is de kans dat mijn bedrijf wordt toegelaten?

“Als jij je administratieve zaken netjes op orde hebt, hoef je je geen zorgen te maken. Voldoe je nu aan de SNA-normen, dan voldoe je al aan zo’n 70% van het nieuwe normenkader . Er zijn wel een aantal extra nieuwe eisen waar je je administratie goed op moet inregelen. Als je betrouwbaar en professioneel bent, kun je aan het nieuwe normenkader voldoen en is er weinig aan de hand.”

7. Wat gebeurt er als ik niet wordt toegelaten?

“De consequenties zijn enorm. Terwijl SNA een vrijwillig keurmerk is, wordt dit toelatingsstelsel verplicht. Ben je niet toegelaten, dan mag je niet meer uitlenen. Je moet de contracten met jouw opdrachtgevers beëindigen en arbeidskrachten terughalen. Kortom, je moet als uitlener je bedrijfsactiviteiten staken.”

8. Wat zijn de eisen?

“Er zijn grofweg drie vereisten:

 1. Je moet voldoen aan het normenkader en dit onderbouwen met een inspectierapport. Dit is vergelijkbaar met de gang van zaken bij SNA-cerficering;
 2. Je moet een financiële zekerheidsstelling van 100.000 euro betalen. Deze waarborgsom geldt als drempel en moet je overmaken, zodat de TI dit geld kan gebruiken als jij je niet aan de regels houdt. Na vier jaar krijg je dit bedrag terug. Er komt een overgangsregeling voor bedrijven die al vier jaar operationeel zijn en dit kunnen onderbouwen, onder andere door te staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) en daarnaast een schone verklaring van de Belastingdienst kunnen overleggen. Zij worden uitgezonderd van de waarborgsom.
 3. Een Verklaring Omtrent Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) van de onderneming.

Het normenkader van de SNA wordt in het toelatingsstelsel uitgebreid met een paar eisen:

 • Je moet zorgen voor gelijk loon voor gelijk werk. Dit doe je op basis van de informatie die  je van je klant krijgt. Die moet jou informeren  wat de (cao-)beloning is voor werknemers in zijn organisatie die ongeveer hetzelfde werk doen als de arbeidskrachtendie hij bij jou inleent. Deze informatie moet je voortaan ook doorsturen naar de arbeidskracht;Als je betrokken bent bij huisvesting moet ook die op orde en gecertificeerd zijn.”

9. Wat moet ik doen en wanneer?

“Je moet in het eerste halfjaar van 2025 een eerste aanvraag doen bij de TI. Vervolgens heb je de keuze uit een aantal  private inspectie-instellingen om de controle uit te voeren. Zo’n partij controleert of je voldoet aan het nieuwe wettelijke normenkader. Deels komt dit overeen met de inspectie voor het SNA-certificaat. Er wordt een conceptrapportage opgesteld en dan heb je als onderneming al gelegenheid om eventuele geconstateerde afwijkingen te herstellen. Vervolgens stuurt de inspectie-instelling het definitieve inspectierapport naar de TI. Die bepaalt op basis daarvan of je direct wordt toegelaten of als er nog een hersteltermijn volgt. Het advies is alle afwijkingen zo snel mogelijk te herstellen, liefst nog voordat het definitieve rapport naar de TI gaat.”  

“In eerste instantie geldt een overgangsregeling, want de private inspectie-instellingen hebben te weinig capaciteit om alle aanvragen in de eerste helft van 2025 te beoordelen. Als je op 30 juni 2025  SNA-gecertificeerd bent of tijdig meldt bij de minister dat je voornemens bent om de aanvraag te doen (vóór 1 januari 2025) en ook op tijd een aanvraag doet (uiterlijk 30 juni 2025) dan mag je daar gebruik van maken.”

10. Wat kost dit allemaal?

“Het toelatingsstelsel betekent hogere kosten voor bedrijven. Die bestaan uit:

 • Een hogere rekening van de private inspectie-instelling, omdat de inspectie meer tijd kost. Houd rekening met minimaal een verdubbeling van de inspectietijd;
 • Leges van de TI. Die hebben een staffel, dus voor een mkb-bedrijf zijn deze kosten lager dan voor een grote organisatie;
 • Op orde brengen van de interne beheersmaatregelen;
 • Aanvraag van de VOG RP;
 • Waarborgsom;
 • Extra geld op de G-rekening voor vrijwaring van de inlenersaansprakelijkheid.

Wat de totale extra kosten zijn, verschilt per type bedrijf en dienstverlening.”


Wil je meer weten? Bekijk het volledige webinar.

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.