"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Kostprijs 2024 tips & tricks

De berekening van de kostprijzen voor het nieuwe jaar zorgt op menig (hoofd)kantoor weer voor de nodige stress. Maar (gelukkig) lijkt het voor 2024 mee te vallen. De premies voor de Sociale Zekerheid veranderen in 2024 vrijwel niet vergeleken met die van 2023, mits de individuele premie Werkhervattingskas geen roet in het eten gooit.

De kosten van uitzendarbeid zullen niet veel stijgen zolang er nog geen nieuwe CAO is. Als die nog dit jaar wordt afgesloten, zijn er echter per 1 juli volgend jaar zeker kostenstijgingen te verwachten.

Bovenstaande wil niet zeggen dat het niet duurder wordt vanaf 1 januari. Dan krijg je namelijk te maken met het wettelijke minimum uurloon en bij een normale arbeidsuur in de CAO van meer dan 36 uur per week, resulteert dat in een extra loonstijging als het loon op of net boven het WML ligt.

Marcel Reijmers van FlexKnowledge neemt u mee in de berekeningen voor 2024.

Publicatiedatum: 19 september 2023


Waar bestaat de kostprijs uit?


De kostprijs bestaat uit een aantal elementen. Onderstaande lijst bevat de meest gangbare elementen.

 • De looncomponenten
  • Brutoloon
  • Reserveringen voor vakantiedagen, feestdagen en kortverzuim/bijzonder verlof
  • Vakantiegeld
 • Werkgeverscomponenten die volgen uit de CAO
   • Aanvulling ziektewet van 70 naar 90% voor contracten in fase A (ABU) of fase 1+2 (NBBU)
   • Pensioenpremie
   • Compensatie van de premie PAWW
   • Afhankelijk van de contractvorm en/of fase:
  • Premie sociaal fonds
  • Scholing
  • Kosten voor leegloop en verzuim
 • Werkgeverslasten
   • Premie WAO/WIA
   • Gedifferentieerde premie Whk
   • Premie zorgverzekeringswet
   • Premie werkloosheidswet
   • Kosten voor de transitievergoeding
 • Opslag voor kosten van de eigen organisatie

Wij hebben bovenstaande elementen in een excel-document verwerkt, dat u als hulpmiddel kunt gebruiken. Als u de sheets invult, krijgt u een beeld van de voorcalculatorische of commerciële kostprijs.


Welke kostprijzen zijn er?


Er zijn eigenlijk twee ‘soorten’ kostprijsfactoren: de voorcalculatorische of commerciële kostprijsfactor en de nacalculatorische of ‘echte’ kostprijsfactor.

Voorcalculatorische kostprijsfactor
Dit is het getal waarmee het bruto uurloon wordt vermenigvuldigd om de kostprijs te berekenen. Daarbovenop komt de bureaumarge om het tarief voor de klant te bepalen. Vaak worden kostprijsfactor en marge gecombineerd tot één getal en dat is dan de tarieffactor of de omrekenfactor.

De hoogte van de voorcalculatorische kostprijsfactor is vrij arbitrair en kan op vele manieren worden samengesteld. Als over ‘de kostprijs’ wordt gesproken, wordt eigenlijk altijd deze variant bedoeld.

Nacalculatorische marge
Waar in de voorcalculatorische kostprijs voor elke kandidaat hetzelfde uitgangspunt wordt gehanteerd, worden in de nacalculatorische kostprijs individuele situaties berekend. Tijdens de verloning wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de franchise voor de pensioenregeling en ET-regeling. Deze nacalculatorische kostprijs kan dus per individu en per verloning anders zijn. De exacte waarde wordt bepaald tijdens de verloning.

De voorcalculatorische kostprijs wordt vaak berekend op basis van een aantal aannames en houdt bijvoorbeeld veel minder rekening met het effect van de pensioenfranchise en bijvoorbeeld toepassing van de ET-regeling. Daarom is er na de verloning een (meestal positief) verschil tussen deze en de ‘echte’ kostprijs. Dat is de verborgen marge. Hoe hoog die moet zijn, is een strategische keuze. In de praktijk is het zo dat naarmate overheadkosten van de organisatie hoger zijn, ook de commerciële kostprijs hoger is.


Welke elementen zijn al bekend?


Looncomponenten
De minimumlonen voor 2024 zijn nog niet gepubliceerd. De reserveringspercentages zijn bekend. Vergeleken met 2023 dalen ze licht, omdat er twee werkdagen extra zijn.

Werkgeverscomponenten die volgen uit de CAO

  • De pensioenpremie zal naar verwachting niet wijzigen. De franchise en het maximum pensioengevend uurloon worden pas eind december bekend gemaakt. De praktijk leert echter dat beide stijgen en dat werkt kostprijsverlagend.
  • De premie sociaal fonds is nog niet bekend, maar zal niet meer dan 0,2% zijn. De kosten voor duurzame inzetbaarheid (scholing) zijn onveranderd 1,02%. Beide premies hoeven alleen over de eerste 52 weken te worden betaald.
  • De kosten voor transitievergoeding, leegloop en verzuim zijn volledig organisatie-afhankelijk, die zult u dus zelf moeten bepalen. Dat geldt ook voor de kosten van het geboorteverlof (5 dagen doorbetaald verlof voor de vaders). Dit is niet specifiek in de kostprijs opgenomen, maar zeker als u veel gebruik maakt van het uitzendbeding, is de standaard voorziening van 0,6% per definitie niet genoeg.

Werkgeverslasten
De voorlopige premies zijn door de Rijksoverheid op Prinsjesdag gepubliceerd. We hebben de voorlopige premies hier voor u verzameld. De premie Werkhervattingskas op ondernemingsniveau zal begin december door de Belastingdienst worden meegedeeld.

Kosten van de eigen organisatie
Of en hoeveel u van deze kosten in de berekeningen wilt meenemen, is een strategische keuze. Wij zien steeds vaker dat deze kosten niet of nauwelijks worden meegenomen in de kostprijsberekening, omdat de inleners transparantie vragen op dit gebied en de door ons beschreven kostprijsberekening over de kosten van arbeid gaat. De kosten van de eigen organisatie dienen naar onze mening uit de marge betaald te worden. De verwachting is daarom dat die zal stijgen, omdat ook de overheadkosten van de uitzendbureaus fors stijgen door de nog steeds forse inflatie. Denk bijvoorbeeld aan de gestegen brandstofkosten en energieprijzen, huren en natuurlijk ook de lonen van de intercedenten en het andere interne personeel.


De berekeningen


Met het Excel-document en de al bekende informatie en enkele aannames over uw eigen situatie kunt u een goede inschatting maken van de kostprijs voor 2024.
Als u er met het standaard excel-document niet helemaal uitkomt, behoefte heeft aan een nauwkeuriger berekening of andere ondersteuning nodig heeft bij de kostprijsberekening, kunt u hiervoor contact opnemen met FlexKnowledge.

Zodra alle kostprijselementen definitief zijn, hebben wij een geavanceerde tool beschikbaar om u hierbij te helpen. Als de pensioenfondsen hun premies bekend hebben gemaakt, zijn er ook versies waarin het pensioenfonds voor de Metalektro, voor de Metaal & Techniek, Transport of ABP in plaats van StiPP wordt berekend. Bovendien kunt u ook de kostprijs in geld berekenen én tariefberekeningen maken. Ideaal voor het opstellen van offertes en bij tenders en aanbestedingen. Als u een van deze geavanceerde tools wilt bestellen, stuur ons dan een mailtje.


De tarieven


De meeste organisaties hebben in de Algemene Voorwaarden vastgelegd dat aanpassingen van de kostprijs en de lonen altijd worden doorberekend aan de inlener. Daarnaast moet u natuurlijk kritisch kijken naar het kostenniveau van uw eigen organisatie. Periodieken en loonsverhogingen voor uw eigen medewerkers, een huurverhoging van uw kantoren, stijging van de leasekosten van het wagenpark, u wilt het eigenlijk allemaal doorbelasten aan uw inleners. In hoeverre dat haalbaar is, kunt alleen uzelf bepalen. En daarom is het dus noodzakelijk snel inzicht te krijgen in de kosten voor 2024. Met dit artikel hopen wij u daarmee goed op weg te hebben geholpen!

Alle wijzigingen voor 2024 op een rijtje
Wil je in een paar uur worden bijgepraat over de kostprijs en alle wijzigingen die voor 2024 op stapel staan? Schrijf je dan in voor de seminars of webinars die FlexKnowledge ook dit jaar weer organiseert. Meer informatie en inschrijven kan op de website van FlexKnowledge.

Auteur: Marcel Reijmers, directeur FlexKnowledge, september 2023

Bekijk ook tips voor 2023
Kostprijs 2023 tips & tricks

Marcel Reijmers is directeur van FlexKnowledge en adviseert en begeleidt intermediairs en inleners.