"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Eisen certificering voor uitzendbedrijven uitgebreid: wie niets doet tegen discriminatie, krijgt geen certificaat

Om de verplichte certificering te bemachtigen moeten uitleners straks een antidiscriminatiebeleid hebben. Wie sollicitanten discrimineert, kan zijn certificering verliezen. De Tweede Kamer wil namelijk een koppeling tussen de verplichte certificering intermediairs en de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Door Claartje Vogel, redacteur 

Uitzendbedrijven zijn straks verplicht een werkwijze te hebben om discriminatie bij werving en selectie te voorkomen. Een werkgever die veroordeeld is voor arbeidsdiscriminatie kan zijn certificering kwijtraken.

De Tweede Kamer heeft namelijk met een ruime meerderheid twee moties (deze en deze) aangenomen om deze extra criteria te verwerken in de certificeringsplicht voor uitzendbureaus.

Verplichte certificering voor uitleners
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt op dit moment aan een certificeringsplicht voor alle bedrijven die in Nederland aan terbeschikkingstelling van arbeid doen zoals beschreven in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). De wet moet zorgen dat uitzendbureaus en andere uitleners al hun medewerkers goede arbeids- en leefomstandigheden geven. Zodra de wet ingaat, mogen werkgevers alleen nog mensen inlenen van gecertificeerde bureaus. Doen ze toch zaken met een partij zonder certificering, dan krijgen ze een boete.

● Lees meer over certificeringsplicht en hoe die ook detacheerders en andere raakt in dit nieuwsoverzicht

Het certificeringsstelsel zou op 1 januari 2025 ingaan, maar dat wordt later omdat de Raad van State forse kritiek had op het huidige plan. De Raad adviseert een eenvoudiger stelsel waarbij de overheid een centrale rol speelt. De minister komt na het zomerreces met een aangepast wetsvoorstel.

Criteria Wet gelijke kansen bij werving en selectie
De Tweede Kamer wil ook dat de minister de criteria van de Wet gelijke kansen bij werving en selectie opneemt in haar plan. Stephan van Baarle (DENK) diende daarvoor een motie in en die is met ruime meerderheid aangenomen.

De Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie geldt waarschijnlijk vanaf 1 juli 2024, afhankelijk van de goedkeuring door de Eerste Kamer. Vanaf dat moment moeten alle werkgevers een antidiscriminatiebeleid hebben. Heb je meer dan 25 medewerkers, dan moet je het ook schriftelijk vastleggen.

Uit de werkwijze moet blijken dat je alleen mensen aanneemt op basis van relevante functie-eisen. Voldoet je niet aan de wet, dan krijg je een waarschuwing van de Arbeidsinspectie. Als je daar vervolgens niets mee doet, krijg je een boete van maximaal 4500 euro en maakt de inspectie publiek bekend dat jij niet voldoet aan de wet.

Extra eisen voor intermediairs
Voor intermediairs komt er nog een meldplicht bij. Als intermediair of uitzendbureau moet je op papier zetten hoe je omgaat met discriminerende verzoeken van opdrachtgevers. Als een opdrachtgever volhardt in zo’n discriminerende werving- en selectieprocedure, dan moet jij dit melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Andersom hebben opdrachtgevers een vergewisplicht: zij moeten controleren of hun intermediair voldoet aan de wet.

Als de eisen van de Wet gelijke kansen bij werving en selectie onderdeel worden van de certificeringsplicht, riskeren uitzenders dus niet alleen een boete. Als ze niet voldoen, krijgen ze geen certificaat en mogen ze dus niet uitlenen. Worden ze veroordeeld voor arbeidsdiscriminatie dan kunnen ze hun certificering verliezen.

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.