"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Recht op eenmalige uitkering uitzendkrachten

De uitzendkracht heeft zowel op grond van de wet als op grond van de CAO voor uitzendkrachten (ABU en NBBU) recht op de inlenersbeloning. Toch leidt dit in de praktijk tot discussie met inleners, ziet de NBBU.

“Een groot deel van de vragen die binnenkomen bij de helpdesk van de NBBU heeft als oorzaak dat de cao van de inlener bepaalt dat de eenmalige uitkering niet geldt voor uitzendkrachten. Dat de uitzendkracht géén recht heeft op een eenmalige uitkering wordt soms ook door betrokken brancheverenigingen aan hun leden (inlener) gemeld. Hierdoor ontstaat verwarring en discussie,” aldus de NBBU.

Recht op inlenersbeloning
En het klopt niet. “De uitzendkracht heeft zowel op grond van de wet als op grond van de NBBU-cao voor uitzendkrachten recht op de inlenersbeloning. De wet omschrijft de algemene regel, in de NBBU-cao is dit gespecificeerd. De eenmalige uitkering is per 3 januari 2022 ook onderdeel van de elementen van de inlenersbeloning. De eenmalige uitkering moet worden toegekend zoals de inlener dat zou moeten doen voor eigen medewerkers. Een inlener kan niet bepalen dat een uitzendkracht geen recht op heeft de eenmalige uitkering. De NBBU-cao geeft namelijk aan waar de uitzendkracht recht op heeft.”

Ook recht op eenmalige uitkering
“Dat de inlener verplicht is de eenmalige uitkering aan de eigen medewerkers te betalen is dus voldoende om het recht van de uitzendkracht vast te stellen. De uitzendkracht heeft daarmee recht op uitbetaling van de eenmalige uitkering. Het is afhankelijk van de afspraken met de klant of en hoe je deze eenmalige uitkering kunnen factureren.”

Bron: NBBU, 29 juli 2022

Lees ook
CAO Retail Non Food, nieuwe loontabellen en mogelijk eenmalige uitkering
CAO Metaal en Techniek vernieuwd, wat is er veranderd en hoe zit het met de eenmalige uitkering?
Inlenersbeloning uitzendkrachten, werkwijze en welke vragen moet je stellen?
Vakbonden en NBBU akkoord over CAO voor Uitzendkrachten ingaande 1 januari 2022

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.