CAO Retail Non Food, nieuwe loontabellen en mogelijk eenmalige uitkering

3
8352

Nieuwe loontabellen en mogelijk een eenmalige uitkering in de CAO Retail Non Food

Door Nettie Alkema, salaris- en cao-expert

Nettie Alkema
Nettie Alkema

Mocht er ooit een prijs beschikbaar gesteld worden voor de cao met de meest complexe loonstijging, dan is de winnaar nu reeds bekend. Om de constructie per 1 juli van dit jaar duidelijk te maken moeten er meerdere uitlegpagina’s gelezen worden en is er zelfs een tool ontwikkeld om de juiste lonen te berekenen. Het moet toch niet gekker worden….
Gelukkig zijn de per 1 juli geldende loontabellen ook al beschikbaar, dus voor iedereen die netjes ingeschaald was in loongebouw, is het een piece of cake. Toch?

Voor de zekerheid en voor al die werknemers die met hun loon ergens tussen de loontreden in zweven hieronder een handleiding.

Uitgangspunten
Per 1 juli stijgen de lonen met 1,81% én met 2,5% tot aan het nieuwe maximum van de schaal.

Voor degenen die niets zouden krijgen, is er een eenmalige uitkering beschikbaar van 6 * het maandsalaris van juni. Op deze uitkering mogen eventueel dit jaar al betaalde verhogingen, bonussen en provisie verrekend worden.

Eerst worden de lonen verhoogd met 1,81%. Het oude maximum van de schaal is dan verhoogd tot een ‘tussenmaximum’. Vervolgens wordt dit tussenmaximum verhoogd met 2,5% en ontstaat het nieuwe maximum. Waarom is dat belangrijk zou je zeggen? Dit is belangrijk omdat het tussenmaximum bepaalt of je direct naar het nieuwe maximum gaat en dan geen recht meer hebt op een eenmalige uitkering.

Procedure

Stap 1
Bepaal of je werknemer op dit moment onder het maximum van zijn schaal verdient. En met het maximum wordt dan echt het onderste bedrag in de loonschaal bedoeld, dus onderaan het extra loongebouw. Dit extra loongebouw wordt meestal met een afwijkende kleur aangegeven.

Voorbeeld: zie bijgaande afbeelding uurlonen

Met het maximum wordt dus in dit geval € 12,17 bedoeld.
Zo ja, dus als jouw werknemer minder dan het huidige maximum verdient, dan verhoog je zijn loon met 1.0181 en vervolgens met 1.025. Zat je werknemer al netjes in een schaal, dan zul je zien dat de uitkomst van bovenstaande vermenigvuldiging in de nieuwe tabel voorkomt. Als hij tussen twee schalen in zweefde, dan zal dit nu ook zo zijn.

Zo nee, dan ga je naar stap 2.

Stap 2
Bepaal of je werknemer op dit moment boven het oude maximum maar onder het tussenmaximum zit. Dit tussenmaximum wordt genoemd in de nieuwe loontabellen, maar kun je ook zelf berekenen door het oude maximum met 1,0181 te verhogen. Het oude maximum van schaal B bedroeg bijvoorbeeld € 11,66, het tussenmaximum is dan € 11,66 * 1.0181 = € 11,87.

Zo ja, dan verdient jouw werknemer per 1 juli het nieuwe maximum oftewel in schaal B € 11,87 * 1.025 = € 12,17. Er is dan geen recht meer op een eenmalige uitkering.

Zo nee, dan ga je naar stap 3.

Stap 3
Bepaal of je werknemer op dit moment meer verdient dan het tussenmaximum maar minder of gelijk aan het nieuwe maximum. Uitgaand van schaal B dus meer dan € 11,87 maar minder of gelijk aan € 12,17.

Zo ja, dan is zijn nieuwe salaris altijd het nieuwe maximum, in schaal B is dit € 12,17. En daarnaast heeft hij recht op een eenmalige uitkering van 6 * het maandsalaris van juni * 2,5%.
Zou de werknemer uit bovenstaand voorbeeld in juni € 12,00 per uur verdienen, dan was zijn maandloon € 1.976. De eenmalige uitkering bedraagt dan 6 * € 1.976 * 2,5% = € € 294,40.

Zo nee, wat dus betekent dat hij nu al boven het nieuwe maximum verdient, dan houdt hij zijn huidige loon, maar heeft hij wel recht op een eenmalige uitkering van 6 * zijn maandsalaris uit juni * 2,5%.

NB: heb je geen vast loon en ben je na 1 januari 2022 in dienst getreden, dan wordt de eenmalige uitkering berekend over het gemiddelde loon over de maanden waarin je in dienst was tot en met juni 2022.

Verrekeningen
Zoals gezegd mag een werkgever dit jaar gegeven bonussen, structurele verhogingen en provisies verrekenen op de eenmalige uitkering. En die structurele verhoging van 2,5% voor diegenen die op het nieuwe schaalmaximum terecht komen uit stap 3 telt hierin mee. Het wordt steeds lastiger… Laten we hieronder kijken wat de gevolgen zijn.

De werknemer uit stap 3 heeft in de basis recht op een eenmalige uitkering van € 294,40. Zijn structurele verhoging bedraagt echter € 12,17 (nieuwe maximum) – € 12,00 (huidig loon) = € 0,17. Omgerekend naar een maandsalaris is dit € 27,99. Zijn feitelijke eenmalige uitkering bedraagt dan € 294,40 – € 27,99 = € 266,41.

Situatie 1
Werknemer A is ingedeeld in schaal B van de cao met 3 functiejaren. Zijn huidige uurloon bedraagt € 10,99 wat precies gelijk is aan de schaal. Het oude maximum van deze schaal bedraagt € 11,66.
Per 1 juli ontvangt hij een salarisverhoging van 1,81% ( € 10,99 * 1.0181 = € 11,189) en daaroverheen een extra verhoging van 2,5%. Het uiteindelijke uurloon bedraagt dan € 11,19 * 1.025 = € 11,47. Een blik op de nieuwe loonschaal per 1 juli 2022 (zie onderaan het artikel) laat zien dat dit precies het uurloon is van bij schaal B met 3 ervaringsjaren staat. Deze werknemer heeft nu geen recht op een eenmalige uitkering.

Situatie 2
Werknemer B is ook ingedeeld in schaal B maar werkt al veel langer. Haar uurloon is vastgesteld op € 11,80 wat boven het huidige maximum ligt, en ook onder het tussenmaximum. Haar nieuwe uurloon wordt onmiddellijk het nieuwe maximum van € 12,17, er is geen recht op een eenmalige uitkering.

Situatie 3
Werknemer C is ingedeeld in schaal D en verdient een uurloon van € 13,45. Het huidige maximum bedraagt € 13,01, het tussenmaximum bedraagt € 13,01 * 1.0181 = € 13,24, het nieuwe maximum bedraagt € 13,57.
Deze werknemer wordt verhoogd naar het nieuwe maximum van € 13,57 per uur én ze krijgt een eenmalige uitkering van € 13,45 * 164,67 (omrekening naar maandloon) * 6 * 2,5% = € 332,22.
De structurele verhoging die ze al gehad heeft is € 13,57 – € 13,45 = € 0,12 per uur oftewel € 19,76 per maand. Haar eenmalige uitkering wordt dan € 332,22 – € 19,76 = € 312,46

Situatie 4
Werknemer D werkt ook in schaal D en heeft een uurloon van € 15,00. Ver boven het nieuwe maximum dus. Deze werknemer heeft alleen recht op een eenmalige uitkering van € 15 * 164,67 * 6 * 2,5% = € 370,51.

Het zal jullie ondertussen wel duizelen. En dat begrijp ik heel goed, want het is echt complexe materie. Gelukkig heeft InRetail, de branchevereniging in de Retail Non Food een rekentool beschikbaar gesteld.

En zoals gezegd is de nieuwe loontabel per 1 juli ook inmiddels gepubliceerd. Hieronder de loontabel die geldt voor Mode, juweliers, parfumerieën, verf- en woninginrichting. De andere tabellen zijn te vinden in de cao of op de website van InRetail.

Uurlonen CAO Retail Non Food, mode, juwelier, parfumerieën, verf en woninginrichting.
Uurlonen CAO Retail Non Food, mode, juwelier, parfumerieën, verf en woninginrichting

Succes!

Lees ook
CAO Retail Non-Food, hoe bepaal je de inlenersbeloning voor uitzendkrachten?
Belang van opleiding medewerkers backoffice in uitzendland zwaar onderschat

3 REACTIES

 1. Beste Nettie, dank voor deze uitleg. Waar wij mee worstelen is hoe wij om dienen te gaan met medewerkers die na 1 januari 2022 in dienst zijn getreden, met vaste uren weliswaar. Dient dan de bonus gerelateerd te worden aan het aantal gewerkte maanden? Stel iemand is per 1 juni in dienst getreden en komt in aanmerking voor de eenmalige uitkering, dient dan de 2,5% over het gemiddelde loon x 1 maand uitgekeerd te worden in plaats van 6x? Alvast bedankt voor je reactie.

 2. Dag Sander, ik kan me voorstellen dat je hier mee worstelt. De letterlijke tekst in de cao is:

  Medewerkers die per 1 juli 2022 geen loonsverhoging van 2,5% ontvangen, meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal maal 1,0181, maar niet meer dan € 4000, ontvangen in juli een eenmalige uitkering van 2,5% over de som van 6 maal hun bruto maandsalaris over juli 2022. Voor degenen die geen vast aantal uren werken en die na 1 januari 2022 in dienst kwamen, is het gemiddelde loon over de maanden waarin ze in dienst waren t/m juni 2022 de basis voor de berekening.

  Zoals je ziet wordt jouw situatie niet besproken. Zou je de tekst letterlijk toepassen dan heeft IEDEREEN die per 1 juli geen loonsverhoging heeft gekregen (omdat hij boven de schaal was ingedeeld, anders had hij een loonsverhoging gehad) met een salaris onder de € 4.000 per maand, recht op de eenmalige uitkering van 6 * het salaris over juli * 2,5%. De uitzondering die daarna wordt genoemd geldt enkel voor de combinatie én geen vaste uren én na 1 januari in dienst.

  Conclusie: er is wat mij betreft geen eenduidig antwoord. Persoonlijk – let op, ik ben geen jurist, dit is enkel mijn persoonlijke mening – zou ik er voor kiezen om over het aantal maanden dienstverband de eenmalige uitkering te betalen. De strekking is immers dat mensen die anders niets krijgen, nu toch een compensatie krijgen over de maanden die ze in dienst waren. Maar als je niet in dienst was, dan valt er ook niets te compenseren.

  Wil je zeker weten wat de juiste handelswijze is, dan zou ik contact opnemen met InRetail. Zij kunnen jou vast met zekerheid vertellen wat te doen. Ben je een uitzender, dan kun je ook bij de inlener navragen wat zij in dergelijke gevallen met hun personeel hebben gedaan. Enneh… de uitkering had wel al lang betaald moeten zijn.

 3. Hey Nettie,
  Super handige tabel!
  Heb je die toevallig ook al voor 1 januari 2023?
  Dankjewel!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here