"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Een op drie werkenden in de overheid ervaart kennisgat door vergrijzing

Van de werkenden in de overheid ervaart 29 procent van een kennisgat binnen hun organisatie, doordat er te weinig young professionals in dienst zijn.

Dit blijkt uit onderzoek van Visma | Raet, uitgevoerd onder ruim 900 werkenden in de overheid. Het onderzoek is aanvullend op het jaarlijkse HR-benchmark onderzoek van Visma | Raet, waarbij 983 werkenden zijn ondervraagd.

Het waargenomen kennisgat is een gevolg van de grote vergrijzing die speelt in deze sector: op dit moment is ruim de helft (54%) van de medewerkers in de overheidssector 45 jaar of ouder. Ter vergelijking: in andere sectoren ligt dit op 45 procent.

Binnen drie jaar nieuwe (IT-)competenties nodig
Als kennis in de organisatie niet binnenkomt via nieuw talent, moet er gewerkt worden aan het kennisniveau van de huidige werknemers. Echter gebeurt dit niet overal: bij één op de vijf overheidsorganisaties is het namelijk ongebruikelijk om kennis over de laatste ontwikkelingen te leren via bijscholing.

Dat is kwalijk, maar extra problematisch omdat maar liefst een derde (31%) van de medewerkers en HR-professionals binnen de overheid verwacht dat binnen drie jaar de benodigde competenties in hun organisatie zullen veranderen. Met name data-analysevaardigheden (40%) en verstand van technologie (44%) zijn competenties die medewerkers en HR-professionals binnen de overheidssector verwachten keihard nodig te gaan hebben. In andere sectoren zijn die competenties ook nodig, maar in mindere mate: gemiddeld respectievelijk 30 en 39 procent.

Overheid blijft achter in digitalisering door vergrijzing
Komende jaren moet er dus gewerkt worden aan de IT-gerelateerde competenties binnen overheidsinstellingen. Maar ook nu zijn er al uitdagingen op dat gebied. Zo zegt maar liefst een kwart (25%) van de ambtenaren dat hun organisatie minder snel digitaliseert door de vergrijzing.

Om verdieping te bieden aan bovenstaande resultaten, organiseert Visma | Raet op 14 juni het evenement HR F!T, speciaal voor HR-professionals werkzaam binnen de overheid.

Bron: Visma | Raet, 4 maart 2022

Lees ook
Top 100 meest populaire banen 2021 volgens Magnet.me, banenplatform studenten en young professionals
HBO en WO professionals kunnen digitalisering van organisaties versnellen
Digitalisering en transitie naar nieuwe werkvormen in hoogste versnelling

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.