"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Dennis valt niet onder Banenafspraak; hij is ‘niet beperkt genoeg’

Het meldpunt ‘Ik ben niet beperkt genoeg’ van maatschappelijk ontwikkelaar Start Foundation heeft na twee weken al ruim dertig reacties opgeleverd.

De actie is opgezet om een stem te geven aan mensen die niet tot het doelgroepregister behoren en daardoor moeilijker aan een baan komen.

Het doelgroepregister is onderdeel van de Wet banenafspraak, bedoeld om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Bedrijven krijgen subsidie wanneer ze iemand uit het doelgroepregister aannemen, voor overheden geldt een quotumregeling. Begin 2026 moeten er 125.000 extra banen gerealiseerd zijn: 100.000 in het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid.

Klinkt positief en vooruitstrevend, maar de praktijk is weerbarstiger. Om tot het doelgroepregister te behoren, moet een specifieke situatie van toepassing zijn. Bijvoorbeeld een ziekte die is ontstaan voor het 18de levensjaar of tijdens studie, een WSW-indicatie of een oude Wajong. Val je als werkzoekende niet binnen een specifieke groep, dan behoor je ondanks een beperking niet tot de doelgroep van de banenafspraak.

Beperking op ‘latere leeftijd’
Dennis Braam (33) uit Lent is iemand die tussen wal en schip valt. Op zijn 25ste kreeg hij een beperking na een ongeluk. Hij had toen al wat jaren op de arbeidsmarkt achter de rug. Na een revalidatieproces dacht hij terug te kunnen keren op de arbeidsmarkt, maar jaren en tientallen sollicitatiebrieven verder, vist hij nog altijd achter het net. Voor Dennis is de maat nu vol. Het wel willen en kunnen werken terwijl hem die kans niet geboden wordt door de huidige invulling van de banenafspraak valt zwaar. “Elke dag zonder werk, is er een te veel.”

En met Dennis zijn er – naar schatting – ruim 200.000 anderen die door de huidige wet- en regelgeving de boot missen. Keer op keer ontvangen zij afwijzing na afwijzing. Binnen een aantal kaders zijn zij klaarblijkelijk niet beperkt genoeg, concludeert Start Foundation.

Tijd voor actie
Dat kan anders. Met het meldpunt ‘Ik ben niet beperkt genoeg’ verzamelt Start Foundation verhalen van de mensen om wie het gaat. Zij die te maken hebben met keiharde arbeidsmarktdiscriminatie. Samen met hen en partnerorganisaties werkt Start Foundation aan een alternatief zodat iedereen die een beperking heeft -ongeacht leeftijd, opleidingsniveau of type beperking- een eerlijke kans krijgt. Over een aantal weken overhandigen ze een bundeling verhalen aan Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Bron: Start Foundation, 21 maart 2022

Lees ook
Nieuw: CAO Aan de Slag voor arbeidsbeperkten
Aon: ‘Aanbod arbeidsbeperkten te laag voor Banenafspraak’
No-riskpolis en privacy

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.