"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Gelijker speelveld nodig op arbeidsmarkt voor iedereen met een beperking

Minister Schouten ontvangt manifest voor ‘gelijker speelveld op de arbeidsmarkt voor iedereen met een beperking’.

Vandaag hebben Start Foundation en haar belangenorganisaties JongPIT, CNV Jongeren, Ieder(in), ImPower, Onbeperkt aan de Slag, Emma at Work, Stichting Support Stotteren, Ctalents, Wij Staan Op! Onbeperkte Denkers en Incluvisie het manifest ‘Niet (On)beperkt Genoeg’ overhandigd aan minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Overhandiging manifest aan minister Schouten voor gelijker speelveld arbeidsbeperkten op arbeidsmarkt
Minister Schouten ontvangt het manifest.

Door de huidige wet Banenafspraak vallen veel Nederlanders met een arbeidsbeperking tussen wal en schip en hierdoor maken zij minder kans op het vinden van een passende baan. Naast een uitzichtloze positie voor deze groep, betekent dit ook een gemiste kans voor de samenleving in tijden van recordkrapte op de banenmarkt. Het overhandigde manifest pleit voor een simpeler systeem, een nieuwe wet en een gelijker speelveld voor iedereen met een beperking.

Niet (Onbeperkt) Genoeg
Uit cijfers van het CBS blijkt dat ongeveer 1 miljoen Nederlanders zichzelf als arbeidsgehandicapt beschouwen, maar niet binnen de regeling van de wet Banenafspraak vallen. Een passende baan vinden is voor hen daardoor bijna onmogelijk, terwijl de wet juist bedoeld is om meer banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Door de huidige focus binnen de wet, op de smalle doelgroep Banenafspraak, worden alle mensen met een beperking, maar zonder dit “vinkje” op de arbeidsmarkt gediscrimineerd en verdrongen. Werkgevers geven vaak de voorkeur aan iemand uit de doelgroep Banenafspraak vanwege de financiële voordelen en aanvullende ondersteuning en vanwege de huidige quotumregeling. Genoemde partijen willen hier verandering in brengen en hebben daarom afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de werking van de huidige wet. Vandaag boden zij minister Schouten naast een manifest – dat oproept tot verandering – een bundel met ervaringsverhalen én een advies aan, hoe die verandering vorm te geven. Met als einddoel: nieuwe wet- en regelgeving.

Chris de Boer (28) uit Den Bosch heeft twee chronische ziektes. Toen hij ging solliciteren na het afronden van zijn HBO opleiding Integrale Veiligheid kwam hij voor het eerst in aanraking met arbeidsdiscriminatie. ‘’Door mijn ziektes zijn er gaten in mijn CV ontstaan. Hierdoor lukte het mij niet om aan een passende baan te komen. Ik heb mij toen verdiept in de Banenafspraak en het doelgroepregister. Vervolgens heb ik bij het UWV mijn verhaal gedaan. Enkel een baan als telefonist of receptionist konden zij mij aanbieden. Terwijl ik zo graag iets wil doen waarvoor ik HBO ben opgeleid.”

Chantal Elbertsen (26) uit Nijmegen is van kinds af aan ziek. Onlangs heeft zij voor een baan bij de politie gesolliciteerd en is daarvoor aangenomen. Omdat de politie moet voldoen aan de quotumregeling moet Chantal in het bezit zijn van een ‘doelgroepregister-vinkje’, anders mag zij niet aan haar nieuwe baan beginnen. Dit vinkje heeft Chantal niet en een herkeuring kan maanden duren. ‘’Ik heb alle instanties afgebeld, maar ik loop vast. Terwijl ik zoveel motivatie heb om aan de slag te gaan. Overheidsinstanties zijn teveel gefocust op allerlei criteria, waardoor de ruimte om op maatwerk oplossingen te vinden verdwijnt. De tegenstrijdige aspecten in wet- en regelgeving zorgen ervoor dat het een enorme uitdaging is om te concretiseren wat wel en niet mogelijk is. En wie dat uiteindelijk kan en mag beslissen.’’

Overhandiging manifest voor gelijker speelveld arbeidsbeperkten aan minister Schouten
Overhandiging manifest aan minister Schouten.

Onbegrijpelijke paradox
Terwijl werkgevers schreeuwen om goed personeel, staat een grote groep potentiële werknemers dus ongewenst aan de kant. Erik Rouw, projectleider bij Start Foundation een onbegrijpelijke paradox: ‘’Het huidige systeem zorgt voor frustratie en uitsluiting bij een groep mensen die in rap tempo groeit. Ze worden nergens aangenomen, of participeren onder hun niveau, als gevolg van een niet werkende wet. Zij willen en kunnen veel meer, maar krijgen simpelweg de kans niet. Hierdoor blijft veel arbeidspotentieel onbenut.’’

Op bezoek bij de minister
Minister Schouten nam het manifest vandaag in ontvangst bij een samenkomst op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar zij ook in gesprek ging met enkele mensen met een arbeidshandicap. Schouten: “Gelijke kansen zijn ontzettend belangrijk, maar helaas niet altijd vanzelfsprekend. Ieder mens is waardevol en heeft iets toe te voegen. We moeten er samen voor zorgen dat kansen voor iedereen te grijpen zijn. Ik heb indrukwekkende verhalen gehoord vandaag van de aanbieders van het manifest. Het manifest zelf ga ik nu met aandacht lezen.”

Bron: Start Foundation, 22 juni 2022

Lees ook
Dennis valt niet onder Banenafspraak; hij is ‘niet beperkt genoeg’

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.