"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Hoe werf je trainees voor onbekende technische beroepen?

Hoe interesseer je mensen voor traineeships in onbekende technische beroepen?

Marcel Borst
Marcel Borst

Recruitment volgens Marcel Borst, Bluetech Engineering

Lees ook het eerste deel van dit tweeluik

De markt voor technici is schaars en dat hindert bedrijven in hun groei. Bluetech Engineering detacheert vakmensen in techniek. In drie jaar tijd is het bedrijf enorm gegroeid dankzij een betere aanpak van de werving. “Daarvoor ben ik drie jaar geleden aangetrokken,” zegt Marcel Borst.

“In de technische sector hebben wij een enorm tekort aan mensen en dat wordt steeds erger. Volgens cijfers van het CBS stromen er door pensionering per jaar ongeveer 250.000 mensen uit. Dat wordt opgevuld met jongeren die de arbeidsmarkt betreden, maar dat zijn er slechts 150.000. Elk jaar ontstaat er dus een gat van 100.000 mensen. Daarom adviseer ik klanten, die traineeships van ons afnemen, om nu te investeren in het opleiden van mensen. En ze vooral ook te behouden voor hun branche.”

Onbekende technische beroepen
“Twee jaar geleden zijn wij begonnen met traineeships in Sprinkler techniek. Toen ik de taak kreeg om daar mensen voor te werven, had ik er aanvankelijk een hard hoofd in. Dat wordt een uitdaging, dacht ik. Dus ik ging eerst maar eens inspiratie opdoen bij een aantal klanten. Tijdens de bezoeken aan bedrijven, gespecialiseerd in Sprinkler techniek, viel mij op dat iedereen die daar werkt met enorm veel liefde en passie praat over zijn vak. ‘Misschien ben ik wel gek,’ dacht ik toen ik besefte dat ik mijn visie op dit gespecialiseerde vak grondig moest bijstellen. Deze mensen liepen er helemaal warm voor en hielden niet op met mij te vertellen hoe mooi, verfijnd en complex hun vak was.”

De wervingscampagne die ik vervolgens maakte, sloot helemaal aan bij de passie die ik zag van de mensen die hiermee bezig waren. De campagne hield in: ‘Waarom moet je hiervoor mensen opleiden? Om Nederlandse organisaties brandveilig te maken. Stel je eens voor, hoe gaaf het is als jij in een ziekenhuis een installatie maakt, waardoor de mensen en zieken in dat gebouw zich veilig kunnen voelen. Ook al hebben zij dat vaak niet door, jij draagt als Sprinkler engineer bij aan hun veiligheid.’

Met onze campagne hebben wij 50 mensen gevonden, die zijn gestart met een traineeship Sprinkler techniek. En – geloof me – ook zij zijn nu weer vol passie en liefde voor het vak.

Een onbekend vak kun je dus wel degelijk bij de juiste doelgroep onder de aandacht brengen, als je maar heel goed aansluit bij de leuke dingen en bij de manier waarop deze mensen hun vak zelf ervaren en beleven.”

Samen nieuwe mensen opleiden en behouden in de branche
“De oplopende personeelstekorten vragen wel een andere manier van denken bij de werkgevers. ‘Wij zorgen wel dat we trainees vinden en dat zij enthousiast worden, maar jullie moeten ze opleiden,’ zo druk ik onze klanten op het hart. ‘Als je het nu niet doet, dan heb je straks een enorm probleem. Als een andere branche deze mensen weet te interesseren, ben je ze kwijt. Dan specialiseren ze zich in een andere richting en krijg je ze niet meer terug.’

Voor de traineeships werken wij samen met de Vereniging Sprinkler Installateurs (VSI). Ook tegen de daarbij aangesloten bedrijven zeg ik: zie elkaar niet als concurrenten. Ga elkaar juist versterken. Als iemand uitstroomt bij bedrijf A, dan moet hij bij bedrijf B terecht kunnen en omgekeerd. Het behouden en opleiden van mensen in dit vak is een gezamenlijke taak binnen de branche.”

Zij-instroom
Kunnen ook zij-instromers, zoals mensen die werkloos worden in andere sectoren, voor dit vak worden opgeleid?
“Zeker, als mensen er zelf voor kiezen en de capaciteiten (afgeronde mbo- / hbo-opleiding en technische affiniteit) hebben om het te leren.”

Breder kijken naar vooropleiding
“Bedrijven zijn nog altijd geneigd om vast te houden aan de traditionele vooropleiding. Zij eisen dat alle kandidaten een mbo-4 werktuigbouwkunde hebben voltooid. Maar die kandidaten zijn nauwelijks nog te vinden. De instroom vraagt een bredere blik. Wat moeten kandidaten kunnen? Wat leer je in mbo-4 werktuigbouwkunde? Hoe pneumatiek en hydrauliek werkt, hoe motoren werken, hoe je metaal kan bewerken, ze leren lassen, al dat soort dingen. Iemand die motorvoertuigentechniek heeft gestudeerd, leert dat ook. Niet in de vorm van machines, maar een auto is in feite ook een machine. Kandidaten met een opleiding in motorvoertuigentechniek of luchtvaarttechniek zouden dus ook in aanmerking kunnen komen.

Nu zegt de VSI op basis van ervaringen met mensen uit deze opleidingsrichtingen: zij passen nog beter bij ons dan mensen die werktuigbouwkunde hebben gedaan. Zij hebben meer aspecten van motoren gezien en ook met hun soft skills sluiten ze goed aan bij het profiel van Sprinkler engineers.”

Luchtvaarttechneuten voor Infra
“Recruiters en HR-medewerkers maken de dingen soms onnodig ingewikkeld, terwijl het antwoord voor hun voeten ligt. Dat komt door te weinig inhoudelijke kennis van het product of omdat de interne organisatie star vasthoudt aan vroegere vereisten. Daarom is het goed om bij elke vraag vanuit de organisatie door te vragen: waarom wil je dit? Wat moeten deze kandidaten nou eigenlijk echt kunnen? Je stakeholders daarin meenemen, dat is heel belangrijk.

Toen er door de coronacrisis veel luchtvaartechnici vrij kwamen op de markt, zijn wij ons meteen op die groep gaan richten. Nu hebben wij een heel aantal trainees die worden opgeleid tot engineers in onder andere de infratechniek.”

Breng de mensen op de werkvloer in beeld
“Daarom zeg ik altijd: je moet recruitment zelf gaan leven en de kansen zien. Verdiep je echt in je vakgebied. Maak jezelf minder afhankelijk en je werk vele malen leuker!

Het gaat erom dat je als organisatie de juiste mensen aanspreekt en vooral ook de eigen mensen van de werkvloer aan het woord laat. Als die zelf blogs maken van hun werkplek en de passie voor hun vak laten zien, geeft dat vertrouwen. Die video’s hoeven er niet heel gelikt uit te zien. De meerderheid van de video’s die wij maken zijn gewoon met de telefoon opgenomen.

Het gaat erom dat er talent instroomt en meer bedrijven de juiste mensen kunnen vinden, ook voor onbekende technische specialisaties.”

Interview: Hinke Wever

Zie ook deel 1 van dit interview:
Vacatures pushen? Koester eerst je werkgeversmerk en ken je doelgroep

Gerelateerd
Baan in de techniek, waarom wel of niet? Met info over opleidingen
Overstappen vanuit werk in de luchtvaart naar een andere sector? Dat kan best

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.