"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Principeakkoord over hervorming arbeidsmarkt

De vakbonden en de werkgevers hebben op grote lijnen een akkoord gesloten over de hervorming van de arbeidsmarkt.

Dat schrijft de Volkskrant op dinsdag 1 juni.

Het akkoord is onderdeel van een advies dat is opgesteld in de Sociaal Economische Raad (SER). Werkgevers- en werknemersorganisaties proberen hiermee invloed uit te oefenen op de kabinetsformatie. De top van de vakbeweging en de werkgevers is akkoord; hun leden moeten er nu nog mee instemmen.

Beperking van flex
Extern flexwerk wordt met diverse afspraken beperkt, waaronder:
– nul-urencontracten verdwijnen;
– uitzendwerk mag 3 jaar duren (i.p.v. 5,5 jaar volgens de huidige uitzend-cao);
– uitzendkrachten krijgen beter betaald; dezelfde rechten als collega’s in vaste dienst;
– zelfstandigen moeten minimaal 35 euro per uur verdienen of in dienst genomen*;
– uitzendbeding toepassen, dat mag 12 maanden (i.p.v. 18 maanden), daarna geldt opzegtermijn.

Werkgevers krijgen in ruil meer mogelijkheden voor interne flexibiliteit.
Loondoorbetaling bij ziekte gaat op de schop, evenals de regels voor re-integratie.

Leven lang ontwikkelen wordt financieel gefaciliteerd:
Iedereen bouwt vanaf geboorte een leerbudget op.
Elke werknemer krijgt een budget om van-werk-naar-werk te kunnen gaan.

Advies commissie Borstlap
Het akkoord volgt op een advies van de commissie Borstlap over de hervorming van de regels rondom werk. In grote lijnen gaat dit akkoord ook uit van drie soorten werkenden: werknemers, zelfstandigen en uitzendkrachten (voor ‘piek en ziek’).

Het akkoord wordt waarschijnlijk op woensdag 2 juni gepresenteerd.

Bron: Volkskrant, 1 juni 2021

Lees ook
Aanbevelingen Commissie Borstlap voor regulering van flexibele arbeid

*Aan het invoeren en handhaven van een minimumtarief voor zzp’ers zitten veel haken en ogen. Vorig jaar werd een betreffend wetsvoorstel om die reden nog ingetrokken, lees meer

SER adviseert nieuw kabinet: investeer in brede welvaart

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.