"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Timing brengt ode aan de flexkracht

Timing brengt ode aan de flexkracht

Interview met CCO Paul Haarhuis

Paul Haarhuis
Paul Haarhuis

De coronacrisis maakt ons bewust van het feit dat veel dingen die we gewoon zijn gaan vinden, helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn.

Een film die de lading dekt
Zo is het ook met flex en het werk dat door flexkrachten wordt verzet. Zonder de inzet van alle flexkrachten staat Nederland stil en zijn de meest basale dingen niet meer voorhanden.

“Toch komen deze mensen, die zorgen dat vrachtwagens gevuld worden met levensmiddelen voor de supermarkt of met kleding en schoenen voor de detailhandel, die kantoren en straten schoonhouden, en zo zijn er nog talloze essentiële banen te benoemen, zelf nauwelijks in beeld,” zegt Paul Haarhuis. “Alles wat we zo normaal vinden, waar we niet over nadenken, welke mensen maken dat voor ons mogelijk? Wie zijn zij? Wat is hun verhaal? Hoe voelen zij zich en wat hebben zij nodig?”

Timing geeft deze mensen een gezicht in een nieuwe film die een emotionele lading dekt. Ja, het is branding, maar het raakt je, want het is écht. Geen opsmuk.

Echte mensen, écht werk
“What you see, is what you get. Onze flexkrachten hebben allemaal hun eigen verhaal, hun eigen achtergrond en voeren essentieel werk uit voor onze samenleving, voor Nederland. Echte mensen, écht werk. Dat willen we met deze merkbeleving tot uiting brengen. Dat is wat we altijd al zo gevoeld hebben en wat bij ons past. Belangrijker nog, onze eigen flexkrachten moeten voelen dat ze belangrijk werk doen, dat ze met hun werk impact hebben op het leven van andere mensen.

Om de ‘reis’ van onze flexkracht te kunnen doorleven hebben wij duidelijke employee journeys opgezet. De journeys ondersteunen wij onder andere met beeldmateriaal dat we hebben gemaakt van onze eigen flexkrachten. Het zijn video’s waarin zij vertellen wat zij waarderen aan het werken voor Timing en wat niet. Wat oprechte aandacht met hen doet, maar ook wat de impact is als zij hun loon niet op tijd krijgen betaald door een foutje in de verwerking. Deze onderwerpen zijn zo ontzettend belangrijk om van binnenuit te kunnen begrijpen hoe de flexkracht zijn of haar werk in deze branche ervaart. Hoe belangrijk de rol van werk is en daarmee de zekerheid van loon om in levensonderhoud te kunnen voorzien.

Wij kunnen het uitleggen met woorden, maar liever laten wij het voelen met herkenbare verhalen en ervaringen; hoe het is om flexkracht te zijn, de flexibiliteit die we van ze vragen, maar ook juist de impact die ze maken met hun werk en de bijdrage die ze leveren aan de maatschappij, aan Nederland. Met interne campagnes zorgen wij ervoor dat onze mensen dat doorleven.

Waardering
“Het is onze ambitie om de meest gewaardeerde flexregisseur van Nederland te zijn. Om aan de behoeften van onze flexkrachten en klanten te voldoen, gebruiken we hun inzichten om ons werk nóg beter te doen. Om ze te ondersteunen in dat wat ze nodig hebben, wat ze belangrijk vinden en waar hun hart sneller van gaat kloppen. Alleen op deze manier kunnen wij onze ambitie waarmaken.”

Dat viel niet mee met de uitdagingen in het afgelopen jaar en de nieuwe lockdown.

“Nee. Daar kreeg de hele flexbranche mee te maken. Vanaf half maart 2020 stond de wereld opeens stil. Al het werk viel terug in omvang en wij moesten onszelf weer opnieuw uitvinden. Nadenken over de terugslag in omzet; gelukkig is er subsidie om mensen aan het werk te houden. We moesten nadenken over de motivatie van onze medewerkers, want opeens konden ze niet meer met elkaar samenwerken en vanuit huis aan de slag, zelf doelen stellen, niet meer als vanouds door elkaar aangemoedigd worden. Veel klanten die aangaven dat het er ook in hun bedrijf anders toegaat dan voorheen. Onze hele rol werd door elkaar geschud, we zaten in de rollercoaster die iedereen meemaakt en hebben met elkaar weer gezocht naar nieuwe verbinding: wat kan dan wel?

Op Schiphol verloren veel flexkrachten hun werk. Dat zorgde ervoor dat wij met elkaar moesten zoeken naar sectoren waar nog wel werk is. Dat hebben we snel weten te kantelen. Daardoor konden wij een groot deel van de flexkrachten herplaatsen. Wij hebben een forse omzetdaling gehad, dus we konden niet meteen iedereen gelukkig maken met nieuw werk, maar wij hebben er wel alles aan gedaan om mogelijkheden en kansen te onderzoeken en aan te grijpen. Dat werd enorm gewaardeerd.”

Avondklok
“De nieuwe lockdown en de avondklok geeft ons een nieuwe uitdaging. Vooral de avondklok brengt veel vragen met zich mee voor de ploegendiensten en de mensen die in de avonduren werken. Hoort het werk tot de vitale beroepen of niet? Wij zijn een grote werkgever met 17.000 tot 18.000 werkenden. Zodra het kabinet een nieuwe maatregel aankondigt, zoals de avondklok, hebben onze flexkrachten terecht vragen: wat betekent dit voor mij en mijn werk? We hebben veel overleg en moeten van moment tot moment schakelen en duidelijk communiceren over de procedures en de werkprocessen. Dat hoort bij onze branche. We vinden het belangrijk dat we duidelijke en eerlijke verwachtingen scheppen naar onze flexkrachten, klanten en eigen medewerkers.”

Waardering geven aan het werk van deze mensen
“Met onze nieuwe merkbeleving brengen we een ode aan onze hardwerkende flexkrachten die het, net als vele anderen, soms spannend vinden om te solliciteren. Die het soms lastig vinden om hun behoeften kenbaar te maken. Die soms een steuntje in de rug nodig hebben, een steuntje die hen helpt in de doorontwikkeling van hun loopbaan, waardoor ze doorgroeiperspectief krijgen. Wij willen onze flexkrachten laten voelen dat zij ertoe doen, dat we trots op ze zijn en onmisbaar zijn voor onze samenleving.”

Interview: Hinke Wever

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.