"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Payrollbedrijven niet klaar voor pensioenwetgeving per 1 januari 2021

Door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zijn payrollbedrijven vanaf dit jaar verplicht om alle werkgeversverplichtingen op zich te nemen en vanaf 1 januari 2021 moeten zij hun medewerkers een pensioen aanbieden dat vergelijkbaar is met het pensioen van collega’s in vaste dienst.

Brand New Day waarschuwt dat payrollbedrijven onvoldoende zijn voorbereid op de nieuwe wetgeving. Slechts 20 procent van de payrollwerkgevers waar Brand New Day mee in contact is, is actief met een pensioenregeling aan de slag gegaan. Zij constateren dat het bij veel bedrijven aan urgentie ontbreekt, terwijl de regeling per 1 januari 2021 ingaat.

De populariteit van payrolling nam na de kredietcrisis sterk toe, omdat het voor werkgevers een manier is om de personeelsadministratie uit te besteden en de kosten te drukken. Door de aangescherpte wetgeving daalde het aantal payrollwerknemers, maar naar schatting ligt het aantal payrollmedewerkers tussen de 100.000 en 150.000. Payrollwerknemers bouwen tot 1 januari 2021 via StiPP een pensioen op, maar door de nieuwe wetgeving stopt dit vanaf het nieuwe jaar. Zodra de pensioenopbouw bij StiPP stopt, bouwt de werknemer die nergens ondergebracht is, geen pensioen meer op. Dit betekent ook dat risicodekkingen zoals het overlijdensrisico ook wegvallen. Hierdoor ontstaat een direct aansprakelijkheidsprobleem bij de payrollwerkgever. Werknemers hebben recht op een adequaat pensioen, waaronder een dekking voor het nabestaandenpensioen.

Sancties
Indien de pensioenregelingen niet correct zijn geregeld, kunnen payrollbedrijven aansprakelijk gesteld worden. Dit levert ook direct een risico op indien de risicodekkingen niet zijn verzekerd terwijl er wel een pensioentoezegging is. “We merken dat de vraag naar pensioenregelingen vanuit payrollbedrijven sterk is toegenomen, ook zien we dat bedrijven nog geen definitieve keuze durven te maken. Terwijl de tijd dringt. Wij maken ons daarom zorgen om de payrollwerknemers die niet tijdig met een adequaat pensioen voorzien zijn zoals vastgelegd in de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans”, aldus Jan Willem Hoitsma, directeur Brand New Day PPI.

Uitgangspunten overheid niet logisch
De uitgangspunten die de overheid stelt aan een adequate pensioenregeling voor payrollers en pensioenuitvoerders zijn niet logisch, constateert BND. “De regels van adequaat pensioen zijn te veel afgeleid van wat gebruikelijk is bij pensioenfondsen. Zo wordt uitgegaan van een premie van 14,5 procent waarin ook de kosten en risicopremie zitten. Bij PPI’s [Premie Pensioen Instelling] en verzekeraars is het gebruikelijk dat er wordt gewerkt met een netto-inleg. De kosten en risicopremie worden apart in rekening gebracht. Het voordeel is dat de deelnemer dan precies weet hoeveel wordt ingelegd. Hier is door de wetgever niet voor gekozen. Payrollwerkgevers worstelen met de uitgangspunten van de overheid. Met als gevolg dat velen zich nog in de oriënterende fase bevinden, terwijl de nieuwe wetgeving al vanaf 1 januari van start gaat.”

Bron: Brand New Day, 16 december 2020

Lees ook
Payrollpensioen, een knoop om te ontwarren
StiPP pensioen – aanpassing verplichtstelling payroll en intra-concern uitzenden

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.