"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Werkgelegenheid en NOW per sector sinds de start van de crisis

Het aantal banen van mensen in loondienst is tussen februari en juli met 125.000 (-1,5%) gedaald.

Vooral in de zakelijke diensten (reisbranche, beveiliging, schoonmaak, uitzendbureaus) en horeca, cultuur, sport & recreatie, nam het aantal banen af. Door overheidssteun zijn ook veel banen behouden, bijvoorbeeld in de luchtvaart.

Bekijk het UWV-overzicht

Bekijk ook het UWV-overzicht van overstapberoepen met meer werkkansen

Afname banen bij uitzendbureaus en in de horeca
De meeste banen zijn verdwenen bij uitzendbureaus (- 31.000), specialistische zakelijke dienstverlening (-15.000), horeca (-12.000) en cultuur, sport & recreatie (-10.000). Deze sectoren werden direct getroffen door de contactbeperkende maatregelen. Bovendien werken in deze sectoren veel mensen met een flexibel contract. Veel bedrijven namen afscheid van medewerkers met een flexibel contract.

Bekijk het UWV rapport

Ook minder banen in kleinere sectoren
Ook in verschillende kleinere sectoren nam het aantal banen af. In absolute getallen gaat het dan niet om grote aantallen, maar relatief gezien is de krimp groot. Zo verdwenen er ook banen in de reisbranche (-14%), beveiliging (-8%) en schoonmaak (-5%).

Eén sector groeit juist door de coronacrisis
De detailhandel food heeft vermoedelijk als enige sector enigszins geprofiteerd van de coronacrisis. Doordat de horeca moest sluiten en tussen de lockdowns minder klanten kon ontvangen dan voorheen, hebben consumenten meer gekocht in supermarkten en andere winkels voor levensmiddelen.

NOW-regeling beperkt het banenverlies
Door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er veel werkgelegenheid behouden. Met name in de luchtvaart is hierdoor het banenverlies beperkt. En dat terwijl de impact van de coronacrisis enorm is in deze sector. Toch nam, ondanks de NOW-regeling, in een aantal sectoren de werkgelegenheid af. Vooral in sectoren waar veel met flexibele contracten wordt gewerkt.

Bron: UWV, 10 november 2020

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.