"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Hoge Raad: uitvoering arbeidsrelatie in de praktijk belangrijker dan partijbedoeling

De Hoge Raad heeft op 6 november jl. beslist dat wat er in de praktijk van een arbeidsrelatie gebeurt, zwaarder weegt dan wat de betrokkenen hebben vastgelegd in hun overeenkomst. Bekijk de uitspraak.

Deze uitspraak is belangrijk, omdat zelfstandigen hierdoor meer kans hebben om via de rechter af te dwingen dat ze in de praktijk niet zelfstandig, maar in een dienstverband werken, met alle rechten die daarbij horen.

Waar ging de rechtszaak over?
De rechtszaak was aangespannen door een vrouw die in principe hetzelfde werk deed als collega’s in vaste dienst op dezelfde werkplek. In de uitspraak van de Hoge Raad stond de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst centraal.

De vrouw werkte als IOAW-uitkeringsgerechtigde gedurende twee keer zes maanden bij de gemeente Amsterdam op basis van overeenkomsten met als opschrift ‘Plaatsingsovereenkomst Participatieplaatsen in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB)’. De vrouw vindt dat sprake was van een arbeidsovereenkomst, omdat voldaan is aan de criteria loon, arbeid en gezag. Van de kantonrechter en het gerechtshof kreeg zij niet gelijk. De Hoge Raad oordeelt nu anders.

De werksituatie in de praktijk
Deze uitspraak geeft zzp’ers meer kans om hun rechten op een arbeidscontract af te dwingen als zij in de praktijk hetzelfde doen als medewerkers in vaste dienst.

“Als je als zelfstandige verpleegkundige of bouwvakker hetzelfde werk doet als collega’s in dienst, en je bent daar niet tevreden mee, dan is deze uitspraak een stok om mee te slaan,” zegt arbeidsjurist Pascal Besselink (DAS).

Ook Zakaria Boufangacha (vakbond FNV) is blij met de uitspraak: “Dit kan ertoe leiden dat een heleboel zelfstandigen als werknemers gekwalificeerd worden.”
De vakbonden hebben enkele rechtszaken aangespannen tegen werkplatformen die in hun ogen werken met schijnzelfstandigen. “De Belastingdienst zou meer moeten handhaven,” vindt Boufangacha. “Nu hangt het af van de individuele werkende of die zich via de rechter verzet tegen het feit dat hij gedwongen wordt om te werken als zzp’er, terwijl het werk in de praktijk alle kenmerken van een dienstverband heeft.”

Bron: Rechtspraak.nl en NOS

Lees ook
Platform Temper gedagvaard door vakbonden
Advies aan Hoge Raad inzake kwalificatie arbeidsovereenkomst
Aanbevelingen Commissie Borstlap voor regulering van flexibele arbeid
Reactie Koolmees op Deliveroo-uitspraak, gevolgen voor platformwerk
Interview: Platformwerk en arbeidsrecht – Hanneke Bennaars, UvA

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.