"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Arbeidsmarktscan van MatchQ goedgekeurd door ministerie SZW

Hinke Leeflang, manager MatchQ
Hinke Leeflang, manager MatchQ

De arbeidsmarktscan van MatchQ is goedgekeurd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

“Een door SZW goedgekeurde arbeidsmarktscan is een van de voorwaarden voor de nieuwe subsidieronde van NL leert door,” verklaart Hinke Leeflang, manager MatchQ.

“Het gaat om subsidie voor ontwikkeltrajecten, die in december opnieuw kunnen worden aangevraagd via NL leert door. De vorige subsidieronde (in augustus 2020) trok veel belangstelling. Het beschikbare aantal trajecten (20.000) was toen al snel verdeeld. Gelukkig biedt de overheid een nieuwe ronde met nieuwe kansen.”

Veel belangstelling voor subsidie Ontwikkeltraject
“Vanaf 1 december is het opnieuw mogelijk om gratis via de subsidie ‘NL leert door’ een ontwikkeltraject bij een loopbaanadviseur te volgen. Deze keer stelt de overheid in totaal 50.000 gratis ontwikkeltrajecten beschikbaar.
Hoe werkt het?

MatchQ

Talenten en skills in kaart brengen
“In een ontwikkeltraject is het allereerst van belang om te bekijken of iemand qua interesse, competenties en gedrag matcht met een bepaald beroep. Daarvoor is het nodig om talenten en skills van kandidaten in kaart te brengen.

Of het nou gaat om (bij)scholing, ontwikkeling of coaching, een complete set met informatie over iemands kansen op de huidige arbeidsmarkt is essentieel. De arbeidsmarktscan is dan ook één van de eisen die worden gesteld aan het gesubsidieerde ontwikkeladviestraject.

De arbeidsmarktscan van MatchQ geeft inzicht krijgen in het voorkeurswerkgedrag, de kwaliteiten, talenten, competenties, de ontwikkelmogelijkheden en de match met verschillende functies, functiegebieden of branches. Daarmee geeft de scan een beeld van iemands huidige arbeidsmarktkansen, terwijl het tegelijk makkelijker wordt de volgende stap te bepalen, een stap die aansluit en energie geeft.”

Plan op tijd de arbeidsmarktscan
“Ben je een loopbaanadviseur of werkgever die nog geen door de overheid goedgekeurde arbeidsmarktscan heeft gevonden? Meld je dan alvast aan via het contactformulier op de website www.matchQ.nl. Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact met ons op via 06-55101041 of stuur een mail naar mlamers@matchq.nl.”

Goed om te weten

  • De arbeidsmarktscan van MatchQ is goedgekeurd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • De aanvraag van de subsidie en de administratieve afhandeling ervan verloopt via een loopbaanadviseur die aan de eisen van de subsidieregeling voldoet.

Voorwaarden voor het ontwikkeltraject ‘NL leert door’ 

  • Intake en arbeidsmarktscan, die de uitgangssituatie weergeeft.
  • Het adviestraject moet uit meerdere adviesgesprekken bestaan (minimaal 4 uur).
  • Het traject moet worden begeleid door een onafhankelijke professionele loopbaanadviseur.
  • Het ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van iemands huidige werk, zijn of haar competenties en (andere) loopbaanmogelijkheden.

Bron: MatchQ, 17 november 2020

Lees ook
Gratis ontwikkeladvies bij loopbaanadviseur
MatchQ, welk talent maakt jouw organisatie succesvol?

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.