"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

StiPP pensioen – aanpassing verplichtstelling payroll en intra-concern uitzenden

Pensioenfonds StiPP meldt een aanpassing in de verplichtstelling payroll en intra-concern uitzenden.

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). In deze wet is onder andere vastgelegd dat payrollwerknemers recht hebben op een ‘adequaat pensioen’. Dit zorgt ervoor dat vanaf 1 januari 2021 payrollwerknemers niet meer onder de verplichtstelling van StiPP vallen. Wat betekent dat voor payrollwerknemers?

StiPP biedt geen adequaat payrollpensioen
Vanaf 1 januari 2021 bouwen payrollwerknemers geen pensioen meer op bij StiPP. De verplichtstelling van StiPP voor payrollwerknemers komt namelijk te vervallen. Dit betekent dat deelname bij pensioenfonds StiPP per 1 januari 2021 eindigt voor payrollwerknemers. De werkgever moet voor deze werknemers bij een andere pensioenuitvoerder een adequate pensioenregeling regelen. Dit is een wettelijke verplichting.

StiPP biedt zelf geen pensioenregeling aan voor payrollwerknemers. StiPP kan niet controleren wie een payrollwerknemer is, aldus het nieuwsbericht. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig bij de werkgever. StiPP adviseert payrollwerknemers om hierover tijdig in gesprek te gaan met hun werkgever over de vraag onder welke pensioenregeling zij per 1 januari 2021 gaan vallen.

Werkgevers krijgen in de komende maanden meer informatie van StiPP. Lees meer

Bron: StiPP, 1 oktober 2020

Zie ook
Wachttijd pensioenopbouw uitzendsector maximaal 8 weken
WAB aangenomen, wat betekent dit voor het verplichte StiPP-pensioen?

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.