"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Kans op werk begint met aandacht, waarna elke stap telt

Chantal Huinder
Chantal Huinder

Kans op werk begint met aandacht, waarna elke stap telt.

Interview met Chantal Huinder, manager Duurzame Inzetbaarheid bij DOORZAAM

Bekijk ook deze korte video met Chantal Huinder

Veel uitzendkrachten zijn door de coronacrisis hun werk kwijt of hebben omscholing nodig naar een ander vak of zelfs een andere sector. Dat is stressvol.

Ben ik op langere termijn nog wel inzetbaar? Die vraag is door deze crisis opeens echt een issue geworden. Duurzame inzetbaarheid is nu geen trendy of vaag begrip meer, maar werkelijkheid.
DOORZAAM

Wat doet DOORZAAM?
Stichting DOORZAAM richt zich al langer op de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. Nu staat het aanbod van DOORZAAM ook open voor uitzendkrachten, die werkloos zijn geworden door de coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan het traject Alles-in-1 voor uitzendkrachten of Hulp bij geldzorgen.

Van-werk-naar-werk-vouchers
DOORZAAM ziet dit als een noodzakelijke stap en als aanvulling op de Van werk naar werk-vouchers die sinds de coronacrisis in het leven zijn geroepen. Deze zijn speciaal bedoeld voor uitzendkrachten die een kort-cyclische opleiding nodig hebben om bij de opdrachtgever aan de slag te kunnen. Er moet dan al concreet zicht zijn op werk.

Chantal Huinder, manager Duurzame Inzetbaarheid van DOORZAAM, vertelt: “Deze vouchers helpen om direct aan de slag te gaan in een nieuwe job. Denk bijvoorbeeld aan uitzendkrachten die hun werk hebben verloren bij KLM. Zij kunnen doorgeplaatst worden naar een distributiecentrum, en de vouchers worden dan ingezet voor het behalen van bijvoorbeeld het heftruckcertificaat als dat vereist is. Het kan ook gaan om bekostiging van learning on the job of een bepaalde tijdsinvestering van de opdrachtgever.

Wij hebben al zo’n 600 aanvragen binnengekregen voor deze Van werk naar werk-vouchers.”

Alles-in-1 voor uitzendkrachten, het traject voor individuele uitzendkrachten
Zag je ook op andere terreinen meer interesse voor en waardering van jullie aanbod?
“Jazeker. Wie al gebruik maakte van het Alles-in-1 traject voor uitzendkrachten, zag nu opeens nog meer het nut van die begeleiding. Uitzendkrachten gaan hierbij individueel met een coach in gesprek, die samen met hen de actuele situatie verkent, om daarna een passend aanbod te kunnen bieden gericht op gezondheid, budgettering of gerichte opleidings- of omscholingskansen.

Deze trajecten bleven tijdens de crisis gelukkig wel doorlopen. Uitzenders zien dat hun uitzendkrachten dit juist nu wel goed kunnen gebruiken. In overleg melden zij hun uitzendkrachten hiervoor aan.

Van de coaches waarmee wij werken, horen wij terug, dat het juist nu zo fijn is om even met iemand te kunnen sparren, het er over te hebben en naar de toekomst te kijken. Uitzendkrachten waarderen de coaching door de crisis misschien nog wel meer dan voorheen.

Heel begrijpelijk natuurlijk. Als de nood hoog is, komen mensen in beweging en staan ze meer open voor nieuwe ontwikkelingsstappen.”

1,02% van de loonsom besteden aan DI
“Het aanbod dat uitzendorganisaties zelf kunnen bieden voor duurzame inzetbaarheid wordt gestimuleerd vanuit de CAO voor Uitzendkrachten. Die schrijft voor dat 1,02% van de loonsom hiervoor moet worden gereserveerd. Ik wil er graag voor pleiten dat uitzendorganisaties het ook daadwerkelijk zelf benutten. Vanuit DOORZAAM kunnen wij uitzenders adviseren, maar eigenlijk begint het bij hun eigen zicht op de inzetbaarheid van hun mensen. Wij kunnen helpen met de volgende stap, de invulling van de vraag: hoe besteed je het beschikbare budget op de juiste wijze.

Vaak begint het met aandacht; het voeren van een goed gesprek. Wie als uitzendorganisatie daar moeite mee heeft, kan op onze site een persoonlijk ontwikkel plan downloaden of zijn medewerkers (intercedenten) daarin laten trainen door ons. Dat is allemaal onderdeel van aandacht voor duurzame inzetbaarheid.”

Voortrekkersrol
“Wij hebben een voortrekkersrol. We stimuleren dat uitzendkrachten meer eigen regie krijgen en geactiveerd worden. Wij hopen dat de uitzendbranche dit zelf ook meer gaat doen en er meer aandacht aan geeft.

De 1.02% reservering en afdracht was vroeger uitsluitend bedoeld voor functiegerichte scholing. Maar inmiddels is het doel breder. Het is belangrijk dat we verder gaan kijken: wat kan iemand gaan doen in de toekomst.

Ga daarom vooral het goede gesprek aan met flexkrachten: hoe houd je iemand op de lange termijn aan het werk? En waar ziet die zichzelf werken? Waar loopt hij warm voor? Dit hoeft niet allemaal in één keer, bouw het op. Meerdere kleine stappen zorgen voor grote verandering.”

Het begint met een goed gesprek!
“In onze training Duurzame Inzetbaarheid, waar uitzenders zich voor kunnen aanmelden, zit onder meer het oefenen van het aangaan van een goed gesprek. Daar krijgen wij zulke enthousiaste verhalen over: ‘Het is zo fijn om echt met mensen in gesprek te gaan,’ zeggen deelnemers.

En hoe vaak doe je dat nu echt? Een goed gesprek voeren. Met 10 minuten of dat kwartier oprechte aandacht geef je al zoveel aan de uitzendkracht en aan jezelf! Het doet echt meer dan je denkt. Daar begint het mee.”

Interview: Hinke Wever

Meer weten?
Neem contact op met DOORZAAM over de mogelijkheden:
T (020) 655 82 16
E info@doorzaam.nl

Bekijk ook deze korte video met Chantal Huinder

Zie ook
CAO voor Uitzendkrachten en budget duurzame inzetbaarheid
Uitzendkrachten krijgen ‘eerste hulp’ bij geldzorgen
DOORZAAM maakt uitzendkrachten duurzaam inzetbaar


[ Advertentie ]

MatchQ, ken je talenten
MKB-bedrijven kunnen vanaf 1 t/m 30 september 2020 bij de overheid de SLIM-subsidie aanvragen om loopbaan en ontwikkeladviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up-to-date te houden. MatchQ biedt een tool die inzicht geeft in de talenten en ontwikkelingskansen van medewerkers.
Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.