"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Inspectie SZW rapportage Uitzendbureaus 2016-2019

Staatssecretaris Van ‘t Wout, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft aan de Tweede Kamer de programmarapportage Uitzendbureaus 2016-2019 aangeboden, die is samengesteld door de Inspectie SZW.

Naast de belangrijke allocatieve functie en de ‘opstap’ die uitzendarbeid biedt op de arbeidsmarkt, zijn er ook misstanden. De rapportage belicht de resultaten die zijn behaald met bestrijding van onkunde of misstanden in de periode 2016-2019.

Onderstaande grafiek toont aan dat de meeste bedrijven welwillend zijn en zich aan de regelgeving houden. Er is echter een groep hardnekkige overtreders.

Programmarapportage UZB, ISZW, fragment
Grafische voorstelling van uitzendbureaus. Afhankelijk van de doelgroep (links) zet de Inspectie SZW
verschillende interventies (rechts) in. Bron: Programmarapportage 2016-2019 UZB door ISZW

Checklist voor inleners die werken met uitzendbureaus
In de preventieve sfeer ontwikkelde ISZW samen met de Belastingdienst en de sector een checklist voor inleners. Deze checklist helpt bedrijven bij het selecteren van een uitzendbureau, om zich aan de regels te houden en op een eerlijke, gezonde en veilige manier met uitzendkrachten te werken.

Interventieteam Aanpak malafide uitzendbureaus
Repressief werkt de Inspectie samen met het UWV, de Belastingdienst en gemeenten in het speciale interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbureaus (AMU) dat complexe zaken heeft aangepakt en blijft aanpakken waarbij vaak verscheidene problemen een rol spelen, zoals belastingontduiking en uitkeringsfraude. Deze onderzoeken leiden tot boeteopleggingen, maar kunnen ook een strafrechtelijke aanpak hebben.

Samenwerking met o.a. SNCU en SNF
Meer en betere samenwerking met publiek en private partners zoals de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU), de Stichting Normering Flexwonen (SNF), vakbonden en gemeenten.

Versterking van internationale samenwerking.
Het programma werkt samen met toezichthouders aan internationale onderzoeken en wisselt veel informatie uit met inspectiediensten van andere EU-lidstaten. Fraudeconstructies houden immers niet op bij de Nederlandse grens.

In 2020 focus op distributiecentra
Dit jaar legt Inspectie SZW de focus op de aanpak van problemen rond arbeidsomstandigheden in distributie­centra.

De menskracht van Inspectie SZW wordt dit jaar en volgend jaar uitgebreid om meer misstanden te kunnen opsporen en bestrijden.

Bron: Tweede Kamer, 17 juli 2020 en ISZW

Zie ook
Inspectie SZW controleert in distributiecentra
Inspectie SZW – 7 mechanismen die bijdragen aan oneerlijk werk

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.