"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Aanbevelingen t.a.v. NOW voor uitzend- en payrollbedrijven

De coronacrisis raakt vele bedrijven en dus ook uitzend- en payrollbedrijven direct in het hart. Brancheorganisaties en andere belanghebbenden vragen aandacht voor de speciale noden en knelpunten in hun sector. Zo ook de flexbranche.

Woensdag hebben ook Hendarin Mouselli en Sander van Riel, VRF Advocaten, gespecialiseerd in flexibele arbeid, aanbevelingen gestuurd aan Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid namens hun cliënten. Ze verzoeken de Minister om in de aangekondigde Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) de volgende zaken mee te nemen. Deze zaken zijn nu nog onderbelicht, maar zijn essentieel voor het voortbestaan van uitzend- en payrollondernemingen:

Zie hun brief.

In hun brief doen zij de volgende aanbevelingen voor inrichting van het NOW:

1. Ook ten aanzien van werknemers, waarvan het loon moet worden doorbetaald wegens arbeidsongeschiktheid door ziekte, moet de NOW ingeroepen kunnen worden.

2. Ingeval de opdracht van een opdrachtgever wegvalt of de inzet bij deze specifieke opdrachtgever met tenminste 20% wordt verminderd, dient een flexonderneming een beroep te kunnen doen op de NOW, voor de daarbij betrokken uitzend- of payrollkrachten.

3. Gekeken moet worden naar de concernstructuur van de onderneming voor toepassing van de NOW.

4. De voorwaarde dient niet alleen te zijn een omzetverlies van 20%, maar ook 20% verlies van eigen arbeidscapaciteit.

5. Bij de doorbetaling van het 100% loon van de werknemer, dient aansluiting te worden gezocht bij de wet en toepasselijke cao-bepalingen.

Bron: VRF Advocaten, 18 maart 2020

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.