"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Niet reële uitzendovereenkomst leidt tot arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

HOGE RAAD | Een niet reële uitzendovereenkomst leidt tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Myrthe van den Heuvel
Myrthe van den Heuvel

Toelichting door Myrthe van den Heuvel, Pellicaan Advocaten

Een taxichauffeur van Taxi Dorenbos wordt na drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd – op initiatief van en door Taxi Dorenbos – aansluitend een uitzendovereenkomst aangeboden bij payrollbedrijf Talent4Taxi Diensten (T4T). Via T4T blijft de taxichauffeur voor Taxi Dorenbos werken en wijzigt er voor hem in de praktijk niks. Tussen de taxichauffeur en T4T is er geen contact. Sterker, Taxi Dorenbos geeft aan T4T de uren door van de taxichauffeur. Als de taxichauffeur na 6 maanden te horen krijgt dat Taxi Dorenbos geen gebruik meer wil maken van zijn diensten, claimt de taxichauffeur met succes een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te hebben met Taxi Dorenbos.

Een belangrijk feit in deze case is dat de werkzaamheden van de taxichauffeur ongewijzigd zijn voortgezet. Op papier bestond er weliswaar een (uitzend)overeenkomst tussen de taxichauffeur en T4T maar deze had enkel ten doel om onder de ketenregeling (en het ontstaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij Taxi Dorenbos) uit te komen. Van een reële uitzendovereenkomst tussen de taxichauffeur en T4T is hier geen sprake, aldus de Hoge Raad. Dit heeft tot gevolg dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan met Taxi Dorenbos vanaf de dag dat de taxichauffeur via T4T bij Taxi Dorenbos heeft gewerkt.

Bron: Rechtspraak.nl, 21 februari 2020

NB: De relevante feiten in deze zaak hebben zich voorgedaan in de periode vóór 1 juli 2015, zodat de zaak moet worden beoordeeld naar het recht zoals dat gold vóór de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid.

Myrthe van den Heuvel, Pellicaan Advocaten

Ik denk en kijk graag met u mee naar hoe uw contracten hierop af te stemmen. Neem hiervoor gerust contact op via +316 480 203 67/ myrthe.vandenheuvel@pellicaan.nl

Myrthe van den Heuvel is advocaat arbeidsrecht. Begin 2021 richtte zij haar bedrijf 'Nimble Arbeidsrecht' op.