"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

uitzendovereenkomst - Bekijk alle berichten

In de branche
Hoge Raad: Als de inlener de terbeschikkingstelling beëindigt, eindigt uitzendovereenkomst van uitzendwerknemer van rechtswege

In de ABU- en NBBU-cao voor uitzendkrachten is – als onderdeel van het uitzendbeding – een fictie opgenomen. De Hoge Raad heeft op 17 maart 2023 geoordeeld dat deze fictie in strijd is met de wet. De HR besliste dat een uitzendbeding dat inhoudt dat de uitzendovereenkomst tussen het uitzendbureau en de werknemer wordt geacht met onmiddellijke ingang te zijn geëindigd op verzoek van de inlener wanneer de werknemer zich ziekmeldt, niet rechtsgeldig is. Nog voor deze HR-uitspraak hebben sociale partners al afgesproken de fictie per 1 juli 2023 uit de cao’s voor uitzendkrachten te verwijderen. [Lees meer …]

In de branche
Werkingssfeer CAO ABU en sectoraansluiting

Wanneer val je als onderneming onder de werkingssfeer van de ABU CAO voor Uitzendkrachten? Er zijn nog steeds ondernemingen, die denken dat ze niet onder de werkingssfeer van die CAO vallen, omdat zij zichzelf geen uitzendbureau vinden. Hoe zit dat? Linda Bol, Inspecteur Bureau Cicero, geeft uitleg. [Lees meer …]

1 2 3