"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Nieuwsbrief Loonheffingen 2020, uitgave 2

De Belastingdienst heeft de 2e uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen gepubliceerd.

Hierin staat ook informatie die zeer specifiek van belang is voor uitzenden, payrolling en gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab).

Hier zijn de volgende 11 onderwerpen toegevoegd:

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot
Vergroten vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)
De aangiftetermijn eindheffing WKR wordt met een extra tijdvak verlengd
Vergoeding VOG (verklaring omtrent gedrag) gericht vrijgesteld
Nieuw waarderingsvoorschrift voor branche-eigen producten
Indexatie vrijwilligersregeling
Uitbreiding aanvraagmomenten van een S&O verklaring
Vergoeden van strafbeschikking of bestuursrechtelijke dwangsom
Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBDZ)
Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2020
Verder hebben we een aantal onderwerpen aangepast:

Bij onderwerp 2 (Wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV) is de tekst aangevuld.
Bij onderwerp 4 (Fiets van de zaak) is de tekst aangevuld.
Bij onderwerp 5 (Vanaf 2020 einde indeling in vaksector voor uitzendwerkgever) is de verwijzing naar wanneer sprake is van een payrollmedewerker aangepast.
Bij onderwerp 8 (Wet arbeidsmarkt in balans / onderdeel premiedifferentiatie) is bij case H toegevoegd dat in het aangifteprogramma van de Belastingdienst alleen de methode van een correctiebericht voor de herziening van de lage naar de hoge premie kan worden toegepast.

Bron: Belastingdienst, 10 januari 2020

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.