"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ABU video’s met uitleg over Wet arbeidsmarkt in balans

De ABU heeft video’s gepubliceerd met uitleg over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Wat verandert er per 1 januari 2020? Per onderwerp wordt dit belicht in de ABU-kennisbank:

Payrolling volgens de Wab
Wab, WW en sectorindeling
Oproepovereenkomst volgens de Wab
Transitievergoeding in de Wab
Ketenregeling en ontslagrecht

Bron: ABU, 18 november 2019

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.