"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

‘Weet jij wat er speelt?’ – verzuim door stress

De campagne ‘Weet jij wat er speelt?’ vestigt de aandacht op impactvolle gebeurtenissen in het leven van werkenden die zorgen voor stress en daardoor kunnen leiden tot verzuim.

De campagne is een initiatief van Zorg van de Zaak, een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg.

Tijdig met elkaar in gesprek gaan
De gemiddelde werkgever heeft niet door wat er precies speelt bij een verzuimende werknemer. De levensfases van werknemers brengen verschillende uitdagingen met zich mee, soms met psychische, lichamelijke of gedragsmatige klachten tot gevolg.

Werkgevers en werknemers kunnen het probleem aanpakken door tijdig met elkaar in gesprek te gaan en actie te ondernemen om uitval deels of helemaal te voorkomen.

De juiste aandacht geven aan levensloopstress
Werknemers doorlopen verschillende fases in hun leven, zowel in hun werk als privé. Van de eerste baan tot het pensioen: al deze fases brengen verschillende uitdagingen met zich mee. Iedereen krijgt te maken met gebeurtenissen die grote impact hebben, zoals mantelzorg, schulden, een conflict op de werkvloer of echtscheiding. Volgens Zorg van de Zaak spelen in bijna 50% van het totaal aantal verzuimgevallen niet-medische factoren mee. Dit geldt voor 70% van het aantal lang verzuimgevallen (vanaf zes weken of langer).

Het oplossen van problemen begint met erkenning en benoeming. Bespreekbaarheid, elkaar ruimte geven en de juiste aandacht zijn de beste ingrediënten voor de oplossing van het probleem: te weinig oog voor verzuim door impactvolle gebeurtenissen.

Bron: Zorg van de Zaak, 6 augustus 2019

Verzuimbegeleiding en privacy, een moeizaam huwelijk?
Verzuim en Beter – handboek verzuimmanagement flexbranche
Verzuim inBeeldt: begeleiding zieke flexwerker
Een verzuim van 1½ %? Kan dat?

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.