Verzuim inBeeldt: begeleiding zieke flexwerker

0
1086

Interview met Leo Beekmans en Bernard Posthumus, directie Verzuim inBeeldt

Verzuim inBeeldt

Verzuimmanagement in de flexbranche kent een aantal specifieke aandachtspunten:

Juiste aandacht
Begeleiding met oprechte aandacht is belangrijk. Wanneer een (uitzend)werknemer zelf de regie kan behouden en ervaart dat er naar hem wordt geluisterd, is hij geneigd mee te werken aan herstel en re-integratie.

Verzuimdossier op orde
Bewaking van alle voorgeschreven stappen in het verzuimdossier is essentieel voor de kostenbeheersing en het kunnen voldoen aan wet- en regelgeving.

Kostenbeheersing
Invoering van de Wet BeZaVa (Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) stelt flexleveranciers voor hoge kosten als zij een hoog verzuim van flexkrachten kennen en hun verzuimmanagement niet op orde brengen. Lees meer

Spin in web van alle betrokken partijen
Veel partijen zijn betrokken bij het proces van ziek- naar hersteldmelding in de flexbranche: de uitzendkracht zelf, het uitzendbureau, de inlener/opdrachtgever en steeds vaker ook de juridisch werkgever aan wie de uitzender deze werkgeverstaken heeft uitbesteed. De juridisch werkgever is verantwoordelijk voor het plan van aanpak voor het re-integratietraject van zieke werknemers. Ook de arbo-arts en de verzekeraar spelen een belangrijke rol. De verzuimmanager is de spin in het web van al deze partijen. Die houdt met iedereen contact; bewaakt de stappen die moeten worden genomen en begeleidt de zieke werknemer.

inBeeldt is de werkgeversdienstverlening van Werkmans en Stam, twee specialisten op het gebied van de inclusieve arbeidsmarkt. inBeeldt ontzorgt werkgevers bij inclusief ondernemen door het aanbieden van verschillende diensten.

Participatie van mensen met afstand tot arbeidsmarkt
Intermediairs en uitzenders pakken steeds vaker hun rol in de inclusieve arbeidsmarkt; de begeleiding en (re-)integratie van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het succesvol laten instromen van deze doelgroep in betaald werk vereist specifieke ervaring en kennis van zaken.

Leo Beekmans
Leo Beekmans

Het team van Verzuim inBeeldt is gespecialiseerd in re-integratie en heeft zich inmiddels ook gespecialiseerd in de begeleiding van uitzendkrachten die zich ziek melden.

Arbeidsdeskundige Leo Beekmans, directeur van Werkmans Mobiliteit, licht het toe: “Wij werkten al geruime tijd samen met het UWV aan diverse re-integratieprojecten. Drie jaar geleden werden wij gevraagd door HelloFlex People om de verzuimbegeleiding van de flexmedewerkers te doen, die werken via hun diverse aangesloten intermediairs.

Met Stam BV voeren wij de werkzaamheden gezamenlijk uit. Stam begeleidt de ziekgemelde flexkrachten in de bovenste helft van het land, Werkmans neemt de ziekmeldingen in de onderste helft van het land onder de hoede. HelloFlex People ging ervan uit dat onze persoonlijke aanpak ook effectief zou kunnen zijn voor de begeleiding van uitzendmedewerkers die zich ziek melden. Er zijn in Nederland bijna geen andere bedrijven die zich hier specifiek op hebben toegelegd.”

Landelijke dekking
“Ondanks het feit dat wij elk een relatief kleine speler zijn, hebben wij samen een landelijke dekking. Onze casemanagers zijn vertrouwd met alles wat speelt rondom de begeleiding van zieke medewerkers en hebben de stappen van het re-integratietraject onder de knie,” verklaart Bernard Posthumus, directeur van Stam.

Twee pools van bedrijfsartsen
“Op dit moment is er een structureel tekort aan bedrijfsartsen in ons land. Dat houdt in dat sommige verzuimbegeleiders geen consult van de bedrijfsarts kunnen inplannen voor hun klanten. Wij maken strategisch gebruik van een tweetal landelijk werkende pools van bedrijfsartsen. Daarom kunnen we, als de ene pool geen tijd voor een consult heeft, een consult bij de andere pool inplannen. Tot nu toe hebben wij daardoor steeds tijdig onze afspraken kunnen regelen, zegt Posthumus. “Dat is een pluspunt van onze dienstverlening.”

Bernard Posthumus
Bernard Posthumus

Aandacht brengt mensen in beweging
“Aandacht is super belangrijk om mensen vanuit ziekte, terugval in conditie of motivatie toch weer in beweging te krijgen en te laten meedenken over oplossingen,” vindt Beekmans.

“Als casemanager moet je goed kunnen luisteren en je afspraken nakomen; het contact onderhouden, weten met wie je spreekt en aanvoelen wat voor aanpak een werknemer nodig heeft. Niet iedereen is hetzelfde of reageert op dezelfde manier; de aanpak zal dus ook niet altijd gelijk zijn. Wij gaan in ieder geval uit van een positieve benadering. We geven aan: het is belangrijk dat u goed naar uw lichaam luistert en voorkomt dat u weer uitvalt. Het is goed dat u aan de oorzaken werkt. We vermijden dwang en maken duidelijk dat zowel een werkgever als een werknemer verplichtingen heeft.

Soms kan iemand door omstandigheden niet meer terugkeren in zijn oorspronkelijke werkzaamheden, terwijl hij juist veel voldoening haalde uit zijn werk. In zo’n situatie onderzoeken wij alle mogelijkheden voor de werknemer om weer terug te kunnen keren op de werkvloer, steeds in goed overleg met de werkgever en de werknemer. Op advies van de bedrijfsarts kijken wij dan naar passende werkzaamheden binnen hetzelfde bedrijf en vinden doorgaans een succesvolle oplossing.”

Complicerende factor bij flex
“Wat de zaak compliceert,” zegt Posthumus, “is dat in de flexbranche bij re-integratie meespeelt dat de opdrachtgever flexibele arbeidsplekken biedt, maar het liefst fitte, gezonde flexkrachten heeft. De uitzendwerkgever heeft medewerking van de inlener/opdrachtgever nodig voor de re-integratie van zijn flexkrachten. Dit vergt natuurlijk extra gesprek, motivatie en overleg tussen alle betrokkenen om flexkrachten vanuit ziekte stapsgewijs weer te laten re-integreren. Daar hebben wij ons in gespecialiseerd. Met onze aanpak en ervaring kunnen wij ook mensen die wat moeilijker zijn te bemiddelen, toch op de rit houden.”

Vitaliteit en inzetbaarheid
“Gelukkig merken wij dat landelijk steeds meer bedrijven aandacht krijgen voor vitaliteit en inzetbaarheid,” vinden Beekmans en Posthumus. “Daarmee wordt veel uitval van werknemers voorkomen.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Meer weten? Kijk op Verzuim inBeeldt en op Arbo flexbranche.nl