"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Vleesverwerkers op de Veluwe werken onveilig en niet eerlijk

Uit een controle van de Inspectie SZW in samenwerking met UWV en Belastingdienst bij vijf vleesverwerkers op de Veluwe blijkt dat deze bedrijven overtredingen maken op het gebied van veilig en eerlijk werken.

Vier van de vijf bedrijven hebben eerder al een boete gekregen van de Inspectie.

Ten aanzien van de arbeidsomstandigheden zijn verschillende overtredingen geconstateerd. De overtredingen varieerden van het niet dragen van de verplichte beschermende kleding in de vleessector tot het ontbreken van afschermingen en andere vereiste veiligheidsvoorzieningen.In totaal zijn door de Inspectie heeft maar liefst 47 waarschuwingen voor onveilig werken gegeven. In vier gevallen moest een deel van de productie zelfs worden stilgelegd.

Ondanks een goed georganiseerde branche, met een eigen Risico-inventarisatie en -evaluatie, arbocatalogus en aanvullende afspraken ten aanzien van de arbeidsomstandigheden, was het veiligheidsbewustzijn volgens de Inspectie SZW niet erg groot. Ook op het terrein van eerlijk werken constateerde de Inspectie SZW overtredingen. Bij de controles zijn medewerkers van 20 verschillende uitzendbureaus bevraagd. Bij een aanzienlijk deel van de uitzendbureaus vermoedt de Inspectie onderbetaling en waarschijnlijk ook onterechte inhoudingen op het loon. Bij een aantal vleesverwerkers was de urenregistratie onvoldoende. De Inspectie vermoedt dan ook dat de werknemers te lange werkdagen maken. In sommige gevallen was er zelfs sprake van nachtarbeid terwijl dat niet bleek uit de arbeidstijdenregistraties.

Bij één vleesverwerker onttrok een werknemer zich aan de controle door snel te verdwijnen. De Inspectie denkt dat deze werknemer niet in Nederland mag werken. Het bedrijf is gesommeerd om gegevens van deze medewerker aan de Inspectie te overhandigen. De uitzendbureaus die personeel leverden aan de vleesverwerkers zullen de komende tijd door de Inspectie op onderbetaling, de tewerkstelling van vreemdelingen en specifieke wetgeving gericht op uitzendbureaus worden gecontroleerd.

Bron: Inspectie SZW, 21 mei 2019

Zie ook
AVV CAO Vleessector 2018-2019

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.