AVV CAO Vleessector 2018-2019

0
910

2 mei 2018

AVV CAO Vleessector 2018-2019

Download: > AVV CAO Vlees 2018-2019 (25-04-18)

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Vleessector.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 30 april 2018, nr. 19533, onder UAW nr. 11960.