"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Samen werken aan duurzaam werk

Samen werken aan duurzaam werk!

Het gaat goed met de economie. De werkloosheid neemt rap af. Na jaren van malaise zitten zo’n beetje alle sectoren in de lift. Volop kansen voor flexwerkers. Iedereen blij zou je denken. Of toch niet?

Uit het recente onderzoek ‘Leren onder groepen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt’ van het ROA blijkt dat Nederlandse werkgevers veel minder bereid zijn om te investeren in de scholing van flexwerkers dan in medewerkers met een vast contract. Deze groep maakt daardoor minder kans op scholing. Door criticasters wordt een ‘Leven Lang Leren’ ook wel een ‘Leven Lang Leuteren’ genoemd. Er zou teveel worden gepraat, maar er zou te weinig gebeuren.

De arbeidsmarkt en de werkomgevingen zijn in beweging, ze stellen andere eisen aan de flexibiliteit, kennis, vaardigheden en diploma’s van werknemers. Na jaren van hoge werkloosheid wordt daarom nu geklaagd over tekort aan personeel. Stilstaan bij thema’s als Duurzame Inzetbaarheid en geschikt maken van potentiële werknemers voor de arbeidsmarkt door een leven lang leren is dus meer en meer noodzakelijk.

Werktijd Uitzendburo

Samenwerken loont! Zo vonden Werktijd en het Leerwerkloket Fryslân elkaar om samen mensen met een kwetsbaardere positie op de arbeidsmarkt sterker te maken door scholing. Bij beide partijen staat Duurzame Inzetbaarheid volop in de aandacht.

Geke Schuring, mede oprichtster van Werktijd, is deelnemer in het project Duurzame Inzetbaarheid van de NBBU en het ministerie van SZW. Dit project is er op gericht om werknemer en opdrachtgever te binden en boeien.

Frieda de Jong, Intercedent Werktijd
Frieda de Jong, Intercedent Werktijd

Geke: “Het binden van flexkrachten, door middel van gesprekken, meer rekening houden met wensen, bieden van structureel werk en het bieden van extra’s, voor ons biedt dat meer rust en continuïteit in het uitzendproces. Dat komt alle betrokkenen ten goede. De eerste succesvolle resultaten zijn inmiddels bereikt door het aangaan van langdurige scholings- en arbeidstrajecten met (herintredende) werknemers. Wij vinden dit een goed startpunt voor doorontwikkeling van het concept.”

Leren en Werken Fryslan

Het Leerwerkloket Fryslân is een expertisecentrum voor arbeidsmarktgerichte scholing en lerend werken, het voert voor het ministerie van SZW het Taalakkoord uit en is deelnemer in het Duurzame Inzetbaarheidsproject ‘Jij Blijft Bij’. Dit project is gericht op het creëren van loopbaan awareness bij (potentiële) werknemers. Werkgevers krijgen hiermee begeleiding aangeboden om in hun organisatie duurzame inzetbaarheid op de kaart te zetten. Het Leerwerkloket Fryslân vervult een advies- en schakelfunctie tussen arbeidsmarkt en onderwijs voor werkgevers, werkzoekenden, werknemers en scholieren. Voor het vierde jaar op rij geeft het loket STOOF-scholingsvouchers uit om een leven lang leren te stimuleren onder kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Zij zoeken hierin de samenwerking met de uitzendbranche.

Tijdens het eerste contact tussen het Leerwerkloket en Werktijd werd meteen duidelijk dat zij dezelfde insteek hadden: een praktische aanpak, het toekomstbestendig maken van werknemers en korte communicatielijnen.

Het Leerwerkloket kon scholingsvouchers, beschikbaar gesteld door STOOF, inzetten. Jongeren werden benaderd en de scholingsbehoefte in kaart gebracht. De benaderde jongeren waren enthousiast over het project, en in samenwerking met een opleider konden de leerwensen voor tien jongeren worden ingevuld of een tegemoetkoming hierin worden verzorgd.

Japke bij de Leij, Adviseur Leren en Werken
Japke bij de Leij, Adviseur Leren en Werken

Eén van de jongeren was Patrick. Na een moeilijke periode was hij gemotiveerd om aan het werk te gaan. In 2017 werkte hij een aantal maanden op uitzendbasis bij een montagebedrijf, hij kreeg hier een half jaar contract. Helaas werd dit niet verlengd en zo was Patrick terug bij af.

Hij was zeer geïnteresseerd in een vacature in de betonindustrie, maar had hiervoor een certificaat ‘bovenloopkraan’ nodig. Door aan hem de scholingsvoucher aan te bieden kon hij deze cursus volgen. Inmiddels werkt Patrick via Werktijd met veel plezier in de betonindustrie, waar hij toekomst in ziet voor zichzelf en zijn loopbaan!

Onze ervaring in Friesland: met enthousiasme, gedrevenheid en de wil om samen te werken kunnen we nog veel meer perspectief bieden aan uitzendkrachten!

Japke bij de Leij, Adviseur Leren en Werken, Leerwerkloket Fryslân

Flexnieuws geeft ruimte aan auteurs die een artikel willen plaatsen op Flexnieuws.