"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Sollicitant met migrantenachtergrond heeft in mailbox al minder kans

Wanneer vindt discriminatie plaats in het sollicitatieproces?

Is dit al vanaf het moment dat de sollicitatie bij het bedrijf in de mailbox terecht komt, is dat na het lezen van de motivatiebrief of na het openen en inzien van het cv?

Om dit te onderzoeken verstuurde CVster, bedrijf waar je online je cv kan opstellen, 480 digitale sollicitaties verspreid over vier branches.

In de uitzendbranche werden de grootste verschillen gemeten in geopende cv’s tussen de Nederlandse sollicitant en de andere sollicitanten. Zie ook Kamerdebat aanpak discriminatie bij uitzendbureaus

Bij het onderzoek werden vier fictieve sollicitanten gehanteerd; één sollicitant met een Nederlandse achtergrond, en drie sollicitanten met verschillende migrantenachtergronden. De sollicitatiemail en het cv waren nagenoeg identiek.

Alleen lay-out en NAW-gegevens werden aangepast. Met email tracking software werden alle sollicitaties geanalyseerd. Hierbij werd er gekeken naar (1) of de sollicitatiemail werd geopend, (2) of het cv uit de bijlage werd geopend, en (3) wat er als reactie terug kwam aan het adres van de sollicitant.

Hieruit bleek dat al in de mailbox, voordat de motivatiebrief en het cv zijn gelezen, een sollicitant met een migrantenachtergrond minder kans maakt. Ook als het cv van sollicitanten met een migrantenachtergrond wél wordt geopend, blijkt er alsnog discriminatie op basis van naam en/of afkomst plaats te vinden.

De Nederlandse sollicitant kreeg op 45% van de verstuurde sollicitaties een positieve reactie. Deze positieve reacties zijn onderverdeeld in ‘een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek’ en ‘een uitnodiging voor een telefonisch interview’.

Sollicitanten met een migrantenachtergrond konden in 38% van de verstuurde sollicitaties rekenen op een positieve reactie. Daarmee kregen zij 16% minder positieve reacties dan de Nederlandse sollicitant.

Bij het percentage ontvangen positieve reacties, nadat de cv’s daadwerkelijk werden geopend, bleek dat sollicitanten met een migrantenachtergrond 10% minder positieve reacties ontvingen. Ook als de cv’s wél werden bekeken, vond daarna arbeidsmarktdiscriminatie plaats.

Positieve reacties in het onderwijs
In de onderwijssector reageerde men positiever en werd de sollicitatiemail van sollicitanten met een migrantenachtergrond zelfs zo’n 5% beter bekeken dan de mail van de Nederlandse sollicitant. Alle verstuurde cv’s werden vaak bekeken, met een gemiddelde open rate van 92%. Dat betekent dat 9 van de 10 cv’s geopend werden, en dat ongeacht afkomst. Ook in de detailhandel bleken sollicitanten in een gelijke mate positieve reacties te ontvangen.

De verschillen zijn groter in de gezondheidssector, waar de Nederlandse sollicitant zo’n 26% meer positieve reacties kreeg.

Grootste verschillen in uitzendbranche
In de overige drie sectoren werd de sollicitatiemail van de Nederlandse sollicitant in 100% van alle verstuurde sollicitaties geopend. Vooral in de uitzendbranche werd de sollicitatiemail van de andere sollicitanten minder vaak bekeken dan dat van de Nederlandse sollicitant.

Wie maakt meer onderscheid, werving- en selectiebureaus of de werkgever?
Binnen het onderzoek is er afzonderlijk gekeken naar sollicitaties direct bij de werkgever en sollicitaties via een werving- of selectiebureau.

Werving- en selectiebureaus openden 100% van alle verstuurde sollicitatiemails van de Nederlandse sollicitant. Dezelfde uitzendbureaus bekeken de sollicitatiemails van sollicitanten met een migrantenachtergrond minder vaak: namelijk in 91% van de gevallen. Een verschil van 10%.

Werkgevers lijken daarentegen minder onderscheid te maken tussen de sollicitanten bij het openen van hun sollicitatiemails. De Nederlandse sollicitatiemail (97%) werd ook hier beter bekeken, maar het verschil met de andere sollicitatiemails is minder groot dan bij werving- en selectiebureaus: 6%.

Ook bij het openen van de cv’s doen werkgevers het minder slecht dan werving- en selectiebureaus. Werkgevers openden het cv van sollicitanten met een migrantenachtergrond in 81% van de gevallen, terwijl het Nederlandse cv in 88% van de gevallen werd bekeken. Dat is een verschil van 9%.

Werving en Selectie vd Direct bij de werkgever solliciteren, bron CVster

Werkgevers scoren beter dan werving- en selectiebureaus
Zowel bij het openen van de sollicitatiemail als van het cv, scoren werkgevers beter dan werving- en selectiebureaus op het gebied van arbeidsmarktdiscriminatie. In de laatste fase van het sollicitatieproces – bij het versturen van de reacties – blijken zowel de werkgevers als de bureaus zich in een even grote mate schuldig te maken aan arbeidsmarktdiscriminatie.

Aldus de conclusies uit het onderzoek van CVster.

Lees meer

Bron: CVster, 5 juni 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.