"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Online academy troef voor uitzendbureaus

Online academy troef voor uitzendbureaus
Hoe gaan uitzendbureaus om met concurrentie, opleiding en ontwikkeling? En waarom zetten zij een online academy in?

Onderscheidend vermogen creëren
Uitzendbureaus kampen vanouds met veel onderlinge concurrentie. De strategie om te concurreren op prijs is eindig. Daarom onderscheiden uitzendbureaus zich door hun diensten uit te breiden. Een nieuwe aanvulling op het dienstenpakket is het aanbieden van training en opleiding. Dit is een logische stap in de ontwikkeling naar een full-service uitzendbureau dat alle zaken en randzaken rondom personeel kan overnemen. Vandaar de opmars van een eigen online academy.

Toegevoegde waarde van een online academy
Een online academy biedt op verschillende manieren toegevoegde waarde bij de propositieversterking van uitzendbureaus. Hieronder drie redenen op een rij:

1. Uitbreiding van dienstverlening richting opdrachtgevers
Enerzijds stellen steeds meer opdrachtgevers het bieden van een online academy aan uitzendkrachten als voorwaarde aan uitzendbureaus. Bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uitzendbureaus die een online academy bieden, hebben dan een hogere kans om tenders te winnen.

Anderzijds kost het inwerken van uitzendkrachten opdrachtgevers veel tijd. Zeker als het gaat om grote aantallen nieuwe uitzendkrachten. De opdrachtgever is dus gebaat bij een goed, effectief en efficiënt inwerkprogramma.

Een online academy biedt uitzendbureaus de mogelijkheid tot het maken van een op maat gemaakt digitaal inwerkprogramma voor opdrachtgevers. Een online inwerkprogramma helpt om inwerkkosten aan de klantzijde te verminderen. Dit inwerkprogramma wordt aangeboden als extra dienstverlening, met als doel het verbeteren van de service en/of bijverkoop.

2. Behouden en aantrekken van nieuwe uitzendkrachten
Een online academy biedt niet alleen een voordeel voor uitzendbureaus richting opdrachtgevers. Het bieden van ontwikkelmogelijkheden trekt en bindt ook (nieuwe) uitzendkrachten. Daarnaast maakt een online academy het opstellen van persoonlijke ontwikkelplannen voor uitzendkrachten gemakkelijk. Uitzendkrachten krijgen daarmee de mogelijkheid verplichte certificaten te halen, aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken of zich om te scholen.

3. Vereenvoudigen van compliance rondom trainingen
De ambitie om te groeien en het creëren van onderscheidend vermogen zijn niet de enige redenen. Ook de scholingsbestedingsverplichting is een argument voor het inzetten van een online academy.

Om te voldoen aan deze verplichting zetten sommige uitzendbureaus STOOF in. Andere uitzendbureaus gaan zelf aan de slag met het bieden van trainingen. In beide gevallen eist de scholingsbestedingsverplichting verantwoording over het uitgegeven trainingsbudget. Dit leidt tot de nodige administratie rondom het aanbieden en beheren van trainingen.

Uitzendbureaus zetten een eigen academy in om beter inzicht te krijgen in de gevolgde trainingen. Het aanbieden van trainingen op één centraal platform vereenvoudigt namelijk de administratie en compliance rondom trainingen.

Uitzendbureaus onderscheiden zich met een online academy
Al met al zijn er verschillende manieren om de propositie van uitzendbureaus te versterken. Een online academy stelt uitzendbureaus in staat om: 1) hun dienstenpakket uit te breiden, 2) aantrekkelijk te zijn voor (nieuwe) uitzendkrachten en 3) de compliance rondom trainingen te vereenvoudigen. Daarnaast levert investering in een online academy een goede bijdrage aan de ontwikkelmogelijkheden en duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. Een onmisbare ontwikkeling in deze snel veranderende wereld waarin actuele kennis een must is.

Een uitzendorganisatie die actief inzet op het gebruik van een online academy is Manpower. De uitzendkrachten krijgen opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden via de Manpower Talent Academy. Met de online academy “blijven onze flexmedewerkers leren en zich ontwikkelen. Dat is interessant voor onze opdrachtgevers. Nu en in de toekomst”, aldus Manpower. Benieuwd naar hun Talent Academy? Kijk eens op hun website.

Afsluitend vraag ik graag uw mening. Is volgens u het inzetten van een online academy vooral voordelig voor grote uitzendbureaus? Hebben alleen zij hier baat bij?

Laat een reactie hieronder achter.

Flexnieuws geeft ruimte aan auteurs die een artikel willen plaatsen op Flexnieuws.