"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Markt enthousiast over SEU Examen Payroll

De kracht van samenwerking binnen de branche

Heel blij word ik van de positieve reacties op de komst van het nieuwe SEU Examen Payroll.

De snelle ontwikkeling van dit examen is te danken aan intensieve samenwerking binnen de flexbranche. Laatst kwam ik Marlous tegen, een back office medewerkster. Tijdens ons gesprek bleek dat ze eigenlijk nooit had nagedacht over hoe een opleiding en examen tot stand komen. Logisch ook, want als deelnemer volg je een opleiding en sluit je het af met een examen en ‘that’s it’.

Het startpunt
Eigenlijk is de ontwikkeling van een examen een kip-ei verhaal, want waar begin je?

Wie bepaalt er wélke kennis in de opleiding hoort? Begin je met de opleiding en vloeit een examen daaruit voort of is het andersom?

Omdat de SEU onafhankelijk kennis toetst, starten we met het formuleren van de exameneisen. Deze eisen geven opleiders, werkgevers en (potentiële) deelnemers informatie over de onderwerpen die een deelnemer minimaal moet beheersen. Op basis van deze eisen worden examenvragen ontwikkeld.

Met plezier én trots kijk ik terug op de ontwikkeling van het payroll examen. Brancheorganisaties, payrolldienstverleners, uitzenders en opleiders hebben actief bijgedragen en inhoudelijk meegedacht over de te toetsen onderwerpen. En het resultaat mag er zijn. Een breed gedragen examen dat aansluit op de eisen die de markt stelt aan medewerkers in de flexbranche die zich bezighouden met payroll dienstverlening en/of backoffice activiteiten

De praktijk
Een van de deelnemers in de klankbordgroep was Stefanie de Ruiter van Pay for People Group: ‘Wij willen graag de collega op afstand zijn voor onze klanten en vinden dat we daarvoor wat kennis betreft aan een bepaalde standaard moeten voldoen’, motiveert zij haar bijdrage. ‘Daarom zijn wij erg blij dat er voor dit examen specifiek is gekeken naar wat organisaties zoals wij nodig hebben.’

‘Hoe kun je het veld ondersteunen als je zelf niet minimaal over dezelfde kennis beschikt? Is een vraag die ik vaak stel aan medewerkers,’ vertelt Miranda van der Voorn, director OP&S van ManpowerGroup. ‘Als je beschikt over de juiste kennis sta je meer in je kracht naar opdrachtgevers toe. Je kunt beter uitleggen waarom iets wel of niet kan. Als backoffice zijn wij steeds meer een onderdeel van de keten geworden. Met de juiste kennis kunnen we efficiënter werken en risico’s voor onszelf en de inlener beperken.’

Het payroll examen toetst onderwerpen als inschaling, (inleners)beloning, salarisadministratie, contractbeheer, toepassing cao inlener, pensioen, subsidies, ontslagregels, kostprijsopbouw, etc.
De deelnemer aan het SEU Examen Payroll hoeft in mindere mate bekend te zijn met de kennis van wet- en regelgeving omtrent sollicitatie, inschrijving en behandeling vacatures.

Ook Marieke van Enschot van Repay HRM heeft een actieve rol vervuld in de klankbordgroep. ‘De behoefte aan een specifiek examen voor payrolling was groot, het bestaande examen sloot voor onze medewerkers onvoldoende aan. Het is fantastisch terug te kunnen kijken en te concluderen dat er nu een examen ligt dat écht op basis van inbreng uit de markt tot stand is gekomen. Onze consulenten gaan zeker deelnemen.’

Barbara Kramer, manager SEU

Barbara Kramer is manager bij de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU), het enige onafhankelijke exameninstituut in de flexbranche.