"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Acture anticipeert op verplichte ZZP arbeidsongeschiktheidsverzekering

Acture, private uitvoerder van de Ziektewet, biedt een basisverzekering aan tegen arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers.

Het product dat Acture heeft ontworpen is een basisverzekering die een zelfstandige €100 per maand kost. Is een zzp’er langer dan zes weken, de eigen risicotermijn, uitgeschakeld, dan krijgt hij het minimumloon uitgekeerd. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van langer dan twee jaar heeft de zelfstandige recht op een uitkering van 70% van het minimumloon.

Verplichtstelling
Maudi Derks, directeur van Acture, rekent erop dat zzp’ers zich in de toekomst verplicht moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid om het sociale stelsel overeind te houden.

ZZP Nederland is kritisch omdat in het plan van Acture verplichtstelling een voorwaarde is.

Bron: FD, 2 december 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.