"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ABN AMRO: Bouwsector moet verjongen

ABN AMRO Bouw moet verjongen om in groeiende bouwproductie te voorzien

 

De bouwsector moet verjongen om in de groeiende bouwproductie te voorzien.

Dat stelt ABN AMRO in een nieuw rapport.

‘Anders denken, anders doen’
Bouwbedrijven moeten volgens de bankgroep gaan nadenken over welke toegevoegde waarde zij kunnen bieden in de bouwsector en welk personeelsbestand daarbij nodig is.

De hoofdpunten uit het rapport:

• Bouwsector vergrijst sneller dan andere sectoren
• Digitalisering en industrialisering leiden tot nieuwe rolverdeling en andere functies
• Bouw wordt steeds meer een sector voor hoogopgeleiden

Crisis en vergrijzing zorgen voor nieuwe arbeidsverhoudingen
De bouw wordt harder getroffen door de vergrijzing dan andere sectoren.  Daarbij is de bouw ook hard geraakt door de crisis, waardoor de sector geen aantrekkelijk perspectief voor jongeren bood. Tussen 2009 en 2015 daalde het aantal werknemers tussen 15 en 25 jaar met 45 procent, terwijl het aandeel 55-plussers steeg van 16 naar 20 procent. ABN AMRO verwacht dat over tien jaar 18 procent van de huidige werknemers de 65 is gepasseerd.

ABN AMRO Bouw moet verjongen om in groeiende bouwproductie te voorzien1

Aantal banen stijgt
Gezien de verwachte groei van de bouwproductie, vooral in de woningbouw en duurzame renovatie, zijn op korte termijn meer werknemers nodig. ABN AMRO denkt dat het aantal banen hierdoor tot en met 2017 met 15 procent kan stijgen. Hoewel de bouw dringend personeel nodig heeft om aan deze groeiende vraag te voldoen, stijgt het aantal nieuwe medewerkers niet even snel mee.

ABN AMRO Bouw moet verjongen om in groeiende bouwproductie te voorzien2

Van ‘old tech’ naar ‘nieuwe tech’
Door de industrialisering zullen steeds meer bouwwerkzaamheden geautomatiseerd in fabrieken plaatsvinden in plaats van door vakmensen op de bouwplaats. Digitalisering speelt ook een steeds grotere rol in het bouwproces. Nieuwe technologie – zoals het Internet of Things, drones en 3D-printen – doen hun intrede. In dit segment zal hierdoor steeds minder behoefte zijn aan gespecialiseerde vakmensen.

ABN AMRO Bouw moet verjongen om in groeiende bouwproductie te voorzien4

Rollen in het bouwproces veranderen
De rollen in het bouwproces veranderen en er is personeel nodig dat beschikt over andere competenties dan voorheen. Hierbij krijgen vooral de soft en tech skills van werknemers meer aandacht. Zo moeten werknemers in de bouw beter samenwerken, zich flexibeler opstellen en met complexe installaties en IT-processen omgaan. Het werken met prefab, robots en 3D-printers vraagt om andere vaardigheden dan traditionele bouwers en installateurs gewend zijn.

Meer hoger opgeleiden
Ook denkt ABN AMRO dat meer hoger opgeleiden nodig zijn om zulke IT-gerelateerde taken op zich te nemen. Veel functies bestaan nu nog niet, maar zullen er volgens ABN AMRO binnen vijf jaar wel zijn. Hierbij gaat het niet alleen om functies voor mensen die kunnen programmeren en connectivity tot stand brengen, maar ook om het slim beheren en exploiteren op basis van gebouwdata.

Bron: ABN AMRO, 7 december 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.