"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ABN AMRO: ‘Twee op drie Nederlandse bedrijven onbekend met richtlijn om vanaf 2024 te rapporteren over duurzaamheid’

Twee op de drie Nederlandse bedrijven zijn niet bekend met de plicht om vanaf januari 2024 te rapporteren volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dat meldt de ABN AMRO in een recent rapport.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is onderdeel van de Europese Green Deal en heeft als doel om de transparantie over duurzaamheid van bedrijven te vergroten voor investeerders en consumenten. Aanvankelijk zal deze richtlijn enkel gelden voor grote bedrijven, maar in de toekomst ook voor middelgrote bedrijven. 

Hoewel de kleine bedrijven nu nog niet verplicht zijn tot CSRD-rapportage, zullen ook zij zich hierop moeten voorbereiden. De grote bedrijven zijn namelijk verplicht om ook te rapporteren over de duurzaamheid in hun bedrijfsketen. Desondanks hebben twee op de drie Nederlandse bedrijven nog nooit van deze nieuwe richtlijn gehoord. Slechts één op de vijf bedrijven weet in grote lijnen tot goed wat de nieuwe verplichting inhoudt.

De onbekendheid met de CSRD doet zich voor in de gehele reikwijdte van de economie. Sectoren die het relatief beter doen in de bekendheid met de nieuwe duurzaamheidsrapportage zijn de industrie en de financiële en zakelijke dienstverlening. Dit is omdat de industrie al veel onder druk staat om CO2 te reduceren en van de financiële sector wordt verwacht dat zij de duurzame prestaties van haar klanten inzichtelijk maakt.

Slechts kwart mkb-bedrijven verwacht dat duurzaamheidsrichtlijn op hen van toepassing is

Uit het onderzoek door I&O research in opdracht van ABN Amro bleek dat ruim de helft van de bedrijven aannam dat de nieuwe richtlijn hun organisatie niet zou raken. Dertig procent gaf aan niet te weten of de CSRD hen zou raken en slechts een kwart gaf aan dat zij verwachtten dat deze richtlijn op hun bedrijf van toepassing zal zijn. 

Die cijfers baren de ABN Amro grote zorgen, zo schrijft de bank. Uit gesprekken met grote bedrijven bleek dat bedrijven meer met de richtlijn te maken gaan hebben dan zij eerder inschatten. Hoewel de richtlijn alleen grote en beursgenoteerde middelgrote bedrijven rechtstreeks raakt, zijn zij voor hun rapportages deels afhankelijk van informatievoorziening van kleinere leveranciers en afnemers in hun bedrijfsketen. “Het feit dat twee op de drie bedrijven niet op de hoogte zijn van de richtlijn, toont echter aan dat deze informatie-uitvraag nog niet voldoende op gang is gekomen”, meldt de bank.

Goede toepassing CSRD zal verduurzaming bedrijfsleven versnellen

Uit het rapport blijkt dat bedrijven het oneens zijn over de mate waarin de CSRD kansen biedt. “De meeste bedrijven beschouwen de richtlijn als een administratieve verzwaring die niet gelegen komt in deze tijd van zwakke economische groei. Bedrijven die hier positiever tegenover staan, zien de CSRD juist als een mogelijkheid om zich te onderscheiden”, vertelt Paul Bisschop, Sector Econoom Bouw en Vastgoed van ABN AMRO.

 “Uit ons onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven behoefte heeft aan meer kennis over de richtlijn.” Ook hebben bedrijven behoefte aan meer ondersteuning vanuit de overheid en wensen zij een betere afstemming met afnemers en leveranciers. “De overheid kan deze handschoen oppakken door duidelijke kaders te stellen en bedrijven te ondersteunen met goede informatievoorziening over nut en noodzaak van de CSRD-richtlijn. Dat is niet alleen in het belang van bedrijven, maar óók van de samenleving. Zo raakt de nieuwe richtlijn weliswaar veel bedrijven, maar zal een tijdige en goede implementatie hiervan uiteindelijk de verduurzaming van het bedrijfsleven versnellen”, stelt Bisschop.


Sectorprognoses: na krimp dit jaar, vooruitzichten in 2024 gunstiger

De aanloop naar de invoering van de CSRD-richtlijn vindt plaats tegen de achtergrond van een economie die matig groeit. Zo noteren verschillende sectoren dit jaar een krimp, terwijl de vooruitzichten voor 2024 gunstiger zijn. Voor 2025 lopen de verwachtingen per sector uiteen. In het rapport ‘Sectorprognoses 2024-2025’ staan vanaf pagina 6 de volumeprognoses per sector beschreven en voorzien van duiding.

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *