"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Verbod inhoudingen minimumloon vanaf 1 januari 2017


Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn vanaf volgend jaar niet meer toegestaan.

Op 1 januari 2017 treedt een verbod in werking. Wel gelden er uitzonderingen. Wanneer de werknemer een werkgever schriftelijke toestemming verleent, zijn inhoudingen op kosten voor huisvesting en zorgverzekering mogelijk.

Voor huisvesting geldt een maximum van 25% van het minimumloon. De huisvesting moet bovendien voldoen aan bepaalde vastgestelde kwaliteitsnormen. Voor inhouding van zorgverzekeringskosten moet een kopie van de zorgpolis overlegd worden, waarbij een maximum geldt van de geschatte gemiddelde premie.

Arbeidsbeperking
Voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn verder inhoudingen mogelijk voor nutsvoorzieningen, rioolheffing en waterschapsbelasting. Ook hiervoor is schriftelijke volmacht van de werknemer vereist.

Bij inhoudingen op het minimumloon van arbeidsbeperkte werknemers geldt geen maximumbedrag of percentage. Op deze manier wordt bereikt dat de belangrijkste vaste lasten voor hen worden betaald en kan worden voorkomen dat zij bijvoorbeeld schulden maken en uiteindelijk in de schuldhulpverlening of schuldsanering komen.

Bron: Rijksoverheid, 8 november 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.