"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Johan Zwemmer: Arrest Hoge Raad stimuleert vraag naar payroll

Juristen verwachten meer vraag naar payrollwerknemers nu de Hoge Raad tot het oordeel is gekomen dat payrollbedrijven en detacheerders feitelijk uitzendorganisaties zijn.

Het gevolg van het arrest (Care4Care/StiPP) is dat een werknemer via payrolling vijfenhalf jaar kan worden ingezet op basis van tijdelijke contracten. Bij een direct dienstverband zouden dat maximaal drie tijdelijke contracten gedurende maximaal twee jaar zijn.

Johan Zwemmer, docent arbeidsrecht aan de UvA en advocaat bij Stibbe, concludeert dat ‘het inhuren van payrollers nog meer het ei van Columbus wordt voor werkgevers.’

Bron: FD, 10 november 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.