"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Start People initiatief voor hypotheek flexkrachten

Start People gaat samenwerking aan om flexkrachten te helpen met kopen eigen woning

Steeds meer mensen hebben een flexibel arbeidscontract waardoor ze niet binnen de standaard en vaak starre richtlijnen van hypotheekverstrekkers vallen. Om ze toch in staat te stellen een eigen woning te kunnen kopen, introduceert Start People een oplossing voor flexkrachten.

De trend naar flex is onomkeerbaar. Steeds meer mensen hebben een flexibele arbeidsrelatie. 17 procent van alle werknemers van 25 jaar of ouder werkte in 2015 als uitzendkracht, was gedetacheerd of werkt als zelfstandige. Dat percentage neemt de komende jaren alleen maar toe, zo is de verwachting. Deze grote groep mensen kan nu niet altijd een hypotheek afsluiten.

Arbeidsmarkt en hypotheekmarkt lopen niet synchroon
Volgens Start People lopen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en hypotheekmarkt niet synchroon. Richtlijnen voor het verkrijgen van een hypotheek zijn afgestemd op de ‘gemiddelde Nederlander’ met een vast inkomen. Daardoor worden vallen groepen woningzoekenden buiten de boot bij de aanvraag van een hypotheek.

“Werken zonder vast dienstverband is al heel gangbaar in Nederland. Daarom is het ook vreemd dat deze groep lastig in aanmerking komt voor een hypotheek”, zegt Jan-Willem Gelderblom, algemeen directeur van Start People. “Een flexkracht die al jaren werkt en een behoorlijk inkomen heeft kan niet altijd een eigen huis kopen, terwijl iemand met een lager salaris die net in vaste dienst is dat wel kan. In het kader van goed werkgeverschap willen we daar wat aan veranderen.”

Arbeidsmarktscan om kansen op hypotheek te bepalen
Start People is daarom een samenwerking aangegaan met Intelligence Group, De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek. Flexkrachten die in aanmerking willen komen voor een hypotheek kunnen een test doen waarmee hun kansen op de arbeidsmarkt voor de komende vijf jaar worden bepaald. Daarvoor is de Arbeidsmarktscan ontwikkeld. Er wordt gekeken naar opleiding, regio, leeftijd, werkervaring, huidige functie, maar ook de kans op werkloosheid en het perspectief voor de komende vijf jaar.

De test resulteert in een score waarin de kansen op de arbeidsmarkt worden ingeschat. Bij een score van 70 procent of hoger komt de flexkracht in aanmerking voor een hypotheek. Een adviseur van De Hypotheekshop of Huis & Hypotheek helpt vervolgens met de zoektocht naar een passende hypotheek.

Persoonlijke omstandigheden tellen mee
“Dankzij de Arbeidsmarktscan zijn we in staat een goede inschatting te maken van iemands verdienpotentieel”, zegt Lodewijk van der Heijden, directeur van CMIS Franchise waaronder De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek vallen. “Daarbij kijken we niet alleen naar inkomen en theoretische maandlasten, maar ook naar persoonlijke omstandigheden. Zo kan een flexkracht opeens wel in aanmerking komen voor een eigen huis.”

Bron: Start People, 29 augustus 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.