"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Duurzame scholing komt niet van de grond

Het SCP-rapport dat vandaag is verschenen, toont aan dat een leven lang leren voor duurzame inzetbaarheid in de praktijk niet goed van de grond komt.

Het aandeel werkenden dat tussen de bedrijven door een cursus of opleiding volgt, blijft al jaren hangen op 40%.

Het rapport laat zien dat het kabinetsbeleid voor duurzame inzetbaarheid (nog) geen vruchten afwerpt.

Korte-termijn-denken
Studie-uren komen vaak ten goede aan jongere en ‘betere’ werknemers. Oudere en laagopgeleide werknemers die het hoogste risico lopen werkloos te worden, komen niet aan scholing toe.

Werkgevers investeren in werknemers als dat op korte termijn hogere productie oplevert. Ook houden ze steeds meer werknemers in een flexschil. Ze investeren niet in deze werknemers, omdat een flexwerker morgen kan overstappen naar de concurrent.

‘Op collectief niveau vinden alle werkgevers scholing zeer belangrijk. Maar op individueel niveau handelen ze daar niet altijd naar’, zegt Patricia van Echtelt, een van de onderzoekers, betrokken bij het SCP-rapport. Lees meer

Bron: FD, 30 augustus 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.