"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Werkgevers gematigd optimistisch over Q3 2016

Verwachte werkgelegenheid in Nederland daalt minimaal in derde kwartaal.

Dit blijkt uit de arbeidsmarktbarometer (MEOS Q3) van ManpowerGroup onder 58.000 werkgevers, waarvan 750 in Nederland. Dit betekent dat de MEOS-score voor het zesde kwartaal positief is.
MEOS Q3 - NL - werkgevers in 3 regio's positief over groei

Zie de infographic

Nederlandse werkgevers verwachten dat de werkgelegenheid in juli tot en met september nauwelijks zal veranderen ten opzichte van het huidige kwartaal of vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het netto werkgelegenheidscijfer voor Q3 van 2016 komt uit op +3%, 1 punt lager dan vorig kwartaal, maar een punt hoger dan het derde kwartaal van 2015.

Werkgevers in zeven van de negen sectoren rapporteren positieve aannameplannen voor komend kwartaal. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat in vijf van de negen sectoren de groei afzwakt ten opzichte van vorig kwartaal. Voor één sector (Nutsbedrijven) blijft de verwachting gelijk.

Groeiend vertrouwen
Met name werkgevers in de financiële en zakelijke dienstverlening zijn met een score van +8% optimistisch. Wel betekent dit een daling van één punt ten opzichte van het vorige kwartaal. José Brenninkmeijer, commercieel en operationeel directeur van ManpowerGroup Nederland: “De laatste twee kwartalen is de verwachting in de financiële en zakelijke dienstverlening gedaald. Geen van de werkgevers heeft evenwel aangegeven minder mensen te gaan aannemen komend kwartaal. Dit geldt eveneens voor de Productiebedrijven: grote groei is onwaarschijnlijk, maar van krimp is in ieder geval geen sprake.”

Landelijk gemiddelde
Het noorden van Nederland haalt het landelijk gemiddelde flink omlaag met een score van -3%. Ook de afgelopen twee kwartalen waren de verwachtingen in het noorden negatief met een werkgelegenheidscijfer onder 0%. Dit in tegenstelling tot het zuiden, westen en oosten van het land, die uitkomen op respectievelijk +7%, +4% en +5%. “Ondanks dat het oosten positieve cijfers laat zien, betekent dit wel een daling van +9% naar +5% ten opzichte van het vorige kwartaal. Het zuiden en westen laten echter wel een stijgende lijn zien vergeleken met het tweede kwartaal.”

Stijgend Europa
In Europa zijn de werkgevers in alle landen positief. Vorig kwartaal had Frankrijk nog een negatieve verwachting van -1%. Deze is inmiddels gestegen naar +2%. Ook in Duitsland was vorig kwartaal een lichte daling zichtbaar. Deze is met 2 punten omgebogen naar +4%. “We zijn blij te zien dat het vertrouwen in deze landen weer stijgt. Dit heeft effect op de gehele Europese economie. Het is de eerste keer in acht jaar tijd dat alle landen een positieve outlook laten zien. We hopen natuurlijk dat dit een positief effect heeft op Nederland en de Nederlandse werkgelegenheid,” aldus Brenninkmeijer. Buiten Europa, in de Verenigde Staten, zijn de werkgevers met +15% onverminderd positief.

Bron: ManpowerGroup, 14 juni 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.