"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

AB Brabant en Dairy Training Centre werken samen

AB Brabant en Dairy Training Centre BV (voorheen Praktijkschool Oenkerk, Friesland) gaan gezamenlijk trainingen aan medewerkers in de melkveehouderijsector aanbieden.

Dankzij deze samenwerking worden deze trainingen nu ook beter toegankelijk voor geïnteresseerden in Zuid-Nederland.

AB Brabant samenwerking DTC
Han Tellegen (links) van Dairy Training Centre en Eppo Timmer van AB Brabant bezegelen de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen met een handdruk.

Met de diverse praktijkgerichte trainingen op het gebied van ondernemerschap, management en vakmanschap bieden AB Brabant en Dairy Training Centre (DTC) ondersteuning aan ondernemers in de melkveehouderijsector. Er worden trainingen gegeven voor aankomende bedrijfsopvolgers (Middelbaar Kader Melkveehouderij) en voor gevorderde melkveehouders (Praktisch Ondernemerschap Melkveehouderij). Ook biedt DTC uiteenlopende korte trainingen op onder meer het gebied van bodemvruchtbaarheid, veevoeding, huisvesting, vruchtbaarheid, drachtigheidscontrole, klauwverzorging en liquiditeitsplanning.

Dairy Training Centre is al meer dan 50 jaar het expertisecentrum op dit gebied in het noorden van Nederland. De samenwerking met AB Brabant maakt het nu ook voor belangstellenden in Zuid-Nederland mogelijk de trainingen te volgen.

AB Brabant voegt met het aanbieden van de trainingen meerwaarde toe voor haar leden, die deze trainingen nu in het zuiden van het land kunnen volgen. Ook biedt de arbeidsbemiddelaar uit Best de trainingen aan voor de eigen bedrijfsverzorgers, gedetacheerde medewerkers en uitzendkrachten die bij leden en klanten van AB Brabant actief zijn. Daarnaast kunnen EU-medewerkers van AB Brabant die werkzaam zijn in de melkveehouderij de trainingen volgen. De trainingen in Zuid-Nederland vinden plaats bij praktijkbedrijven en bij de regiokantoren van AB Brabant.

Bron: AB Brabant, 18 april 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.