"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ING verwacht 2% krimp voor flexbranche in 2023

Het volume in de flexbranche krimpt in 2023 licht na twee jaren van sterke groei.

Dat verwacht Katinka Jongkind, ING Sectoreconoom Services.

  • Nieuwe regelgeving en een structureel krappe arbeidsmarkt zetten het verdienmodel van veel flexbedrijven onder druk.
  • De behoefte aan flexibilisering blijft, alleen zal deze op een andere, meer gelijkwaardigere manier, moeten worden ingericht dan in de afgelopen jaren het geval was.
  • Flexbedrijven kunnen een grotere rol pakken op het gebied van arbeidsmobiliteit tussen krimp- en groeisectoren.

Volume flexbranche krimpt in 2023, Bron CBS 2022 en raming 2023 ING ResearchVolume flexbranche krimpt in 2023
Het aantal uitzenduren in de flexbranche krimpt in 2023 naar verwachting met 2%, na twee jaren van forse groei. De branche is afhankelijk van de ontwikkeling van de economie: in geval van economische groei neemt ook de vraag naar flexwerkers toe en vice versa. Met een economische groei die in 2023 naar verwachting sterk terugvalt van 4,2% in 2022 naar slechts 0,4%, neemt ook de vraag naar flexwerkers af.

Bovendien zorgt de structureel krappe arbeidsmarkt voor een rem op de groei. Het blijft voor veel flexbedrijven immers lastig om geschikte kandidaten te vinden. Tegelijkertijd wordt de terugval enigszins getemperd doordat er, mede door de personeelsschaarste, vraag blijft naar werving & selectiediensten, onder meer vanuit de overheid en semipublieke sector.

Dubbelcijferige omzetgroei
Dankzij de economische groei vorig jaar van 4,2%, bleef de vraag naar flexwerkers vooral in de eerste helft van 2022 hoog. Vooral de kleinere flexorganisaties zagen hun omzet sterk groeien. Er was vooral meer vraag naar specialistische uitzenders en vraag op het gebied van werving & selectie en detachering. Zo realiseerden de leden van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) in de eerste drie kwartalen van dit jaar dubbelcijferige omzetgroei.

De omzetgroei bij de grote generieke uitzenders, aangesloten bij brancheorganisatie ABU, viel in 2022 lager uit dan een jaar eerder. Dit was te verwachten omdat juist de grotere uitzendorganisaties in 2021 uitzendkrachten voor de GGD-callcenters en priklocaties verzorgden. Toen deze vraag wegviel, werd de omzetgroei in 2022 minder groot dan in 2021.

Groei uitzendbanen vlakt af
Door de lichte economische krimp in het derde kwartaal 2022 en de hoge inflatie hebben bedrijven pas op de plaats gemaakt met de inhuur van personeel. Bovendien hebben verschillende energie-intensieve bedrijven – in bijvoorbeeld de industrie en de glastuinbouw – hun productie stilgelegd of afgeschaald vanwege de hoge energieprijzen. Dit raakt de uitzendbranche eveneens, omdat de industrie één van de grootste sectoren is waar uitzendkrachten werkzaam zijn. De groei van het aantal uitzendbanen (jaar op jaar) vlakte in het derde kwartaal dan ook af ten opzichte van de voorgaande kwartalen. Nadat het aantal uitzendbanen in de afgelopen vijf kwartalen gemiddeld met 77.000 per kwartaal toenam, kwamen er in het derde kwartaal slechts 18.000 uitzendbanen bij.

Percentage ondernemers dat in 2023 hogere omzet verwacht, bron CBS/ING Research

Inhuur flexkrachten valt stil
Door de toegenomen kans op een recessie verwachten flexorganisaties dat bedrijven in eerste instantie ook in de eerste helft van 2023 terughoudend zullen blijven met de inhuur van flexkrachten. Minder dan de helft van de ondernemers in de flexbranche verwacht in 2023 dan ook een hogere omzet te realiseren. Naar verwachting zijn het vooral de specialistische uitzenders en detacheerders in krappe beroepen die in 2023 goede zaken blijven doen.

Strategische keuzes nodig
Flexbedrijven ontkomen er niet aan om duidelijke strategische keuzes te maken om ook in de toekomst bestaansrecht te hebben. Daarbij biedt de structureel krappe arbeidsmarkt ook weer nieuwe mogelijkheden.

Zo wordt het voor uitzendorganisaties interessanter om te investeren in goed werkgeverschap om uitzendkrachten langdurig aan zich te binden, bijvoorbeeld door ze direct een vast contract aan te bieden. In de afgelopen tien jaar waren uitzenders daar zeer terughoudend mee. Het aantal uitzendkrachten met een vast contract (fase C of 4) is in tien jaar tijd weliswaar verdubbeld van 2% naar 4%, maar daarmee nog altijd relatief laag.

Verder kunnen flexbedrijven door middel van opleidingen en loopbaanbegeleiding een grotere rol pakken op het gebied van arbeidsmobiliteit tussen krimp- en groeisectoren.

Ten slotte kunnen ze vanwege hun marktkennis bedrijven adviseren op het gebied van het slimmer indelen van werk om zo alsnog personeel te kunnen vinden.

Lees meer via ING Research, vooruitzichten flexbranche

Lees ook
ABU week 45-48, 2022: uitzenduren dalen 9 procent, omzet blijft gelijk
Oktober 2022: Lager groeitempo flexbranche in 2023
CBS: Omzet en prijzen uitzendbranche stijgen in eerste kwartaal 2022

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.