"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

CNV: ‘Stop uitbuiting hotelschoonmakers’

Jan Kampherbeek, bestuurder van CNV Vakmensen, vindt dat het onderbetalen van hotelschoonmakers moet stoppen. Hij roept schoonmaakbedrijven en hotelketens op verantwoordelijkheid te nemen.

Aanleiding is een undercover-uitzending van Rambam van dinsdagavond. Daaruit bleek dat hotelschoonmakers vaak onder het minimumloon verdienen, omdat ze per kamer worden betaald en niet per gewerkt uur.

“Helaas herkennen wij dit beeld”, zegt Kampherbeek. “De hotelbranche maakt forse winsten, maar intussen worden hotelschoonmakers op grote schaal uitgebuit.”

Verantwoordelijkheid nemen
Naast de verantwoordelijkheid die ligt schoonmaakbedrijven om hun werknemers per uur te betalen, is er volgens Kampherbeek ook een belangrijke taak weggelegd voor hotelketens. “Ook de hotelketens hebben een verantwoordelijkheid. Ze moeten niet voor het probleem wegduiken of het bagatelliseren. We roepen hen op om de Schoonmaakcode Verantwoordelijk Marktgedrag te omarmen en na te leven.”

Anoniem melden
De bond roept hotelschoonmakers op om zich bij CNV Vakmensen te melden als ze te maken hebben met onderbetaling. “Dat kan uiteraard anoniem, we gaan vertrouwelijk om met hun gegevens.”

Looncontrole
CNV Vakmensen is vorige week gestart met een grootscheepse looncontrole. “Hotelschoonmakers die vragen hebben over hun loonstrookje, kunnen zich bij ons melden”, zegt Kampherbeek.

Bron: CNV, 28 januari 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.