"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Hogeschool voor Recruitment van start

Op 1 oktober 2015 gaat de Hogeschool voor Recruitment van start.

Zie www.hogeschoolvoorrecruitment.nl

Met de sterk aantrekkende vraag naar recruiters en het sterk afgenomen aanbod van recruiters, is er een gat ontstaan in vraag en aanbod. Parallel daaraan is het een specialistisch vakgebied geworden en de laatste jaren zeer veranderd. Dit onder andere door het gebruik van social media, de impact van mobile, nieuwe recruitment software en technieken en recruitmentdata. De vraag naar een vakbekwame opleiding is dan ook groot. ARTRA, Intelligence Group en Jet Consultancy hebben in samenspraak en met de ondersteuning van een groot aantal gespecialiseerde partners in de wereld van recruitment en arbeidsbemiddeling, het initiatief genomen om een nieuwe opleiding te starten voor vakbekwame recruiters.

Een opleiding voor bureau en corporate recruiters
De opleiding maakt geen verschil tussen bureau- en corporate recruiters. “Tussen beide disciplines zit meer overlap dan verschil en van de verschillen kunnen beide type recruiters leren. De Hogeschool voor Recruitment richt zich op kandidaten, opdrachtgevers en vakbekwaamheid en is dus breed toepasbaar”, aldus Ellen van Hierden, eigenaar ARTRA en oprichter van de Hogeschool voor Recruitment. De eerste vier klassen richten zich op de operationele recruiter. In april 2016 lanceert de Hogeschool voor Recruitment ook een leergang voor ervaren recruiters en recruitment managers.

Recruitment is een vak!
En daar geloven wij in! Onze opleiding biedt tools, inzichten en is direct toepasbaar in de praktijk. De deelnemers behalen direct meer wervingsresultaat, zijn meer vakbekwaam en bouwen direct een sterk eigen portfolio op. Een opleiding aan de Hogeschool voor Recruitment maakt een recruiter meer waard voor de organisatie waarvoor wordt gerecruit en daarnaast is de recruiter ook aantrekkelijker op de arbeidsmarkt. Om deel te kunnen nemen wordt minimaal een jaar werkervaring als recruiter of intercedent gevraagd. Daarnaast dienen de recruiters met goed gevolg het assessment en de telefonische pre-screening af te leggen. De eerste klas met maximaal 18 recruiters start op 5 november. In de eerste klas worden 5 recruiters van Compagnon opgeleid en daarnaast zijn er al zes opties geclaimd. ‘De opleiding beantwoordt aan een brede vraag en we ervaren dan ook een vliegende start’, aldus Ellen van Hierden.

Bron: Hogeschool voor Recruitment, 1 oktober 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.