"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Jongeren eisen plek in medezeggenschap

De medezeggenschapsregels zijn uit de tijd en moeten meer ruimte bieden aan jonge werknemers stellen CNV Jongeren, FNV Jong, VCP Young Professionals en AWVN Young HR.

Veel ondernemingen hebben grote groepen jongeren in dienst die regelmatig te weinig inspraak hebben. Jonge werknemers worden nu door de Wet op de ondernemingsraden (WOR) vaak uitgesloten om zichzelf verkiesbaar te stellen en mogen in het eerste halfjaar überhaupt niet stemmen. Volgens CNV Jongeren, FNV Jong, VCP Young Professionals en AWVN Young HR leidt het uitsluiten van jongeren ertoe dat zij niet kunnen meepraten in het bedrijf. De wet moet op de schop en er moet worden geïnvesteerd in het betrekken van jongeren bij medezeggenschap.

Wettelijke beperkingen schrappen
Jongeren willen wel degelijk hun stem laten horen. De roep om meer medezeggenschap in het hoger onderwijs (UvA) laat dat zien. Bedrijven en ondernemingsraden vinden elkaar op dit moment niet in het maken van meer toegankelijkere regelingen voor jonge werknemers omdat ze de wet als ondergrens hanteren. Wettelijke en culturele barrières voorkomen dat bedrijven en ondernemingsraden stappen durven te zetten, aldus CNV Jongeren, FNV Jong, VCP Young Professionals en AWVN Young HR. OR’en moeten regelingen in overleg met het hele personeel kunnen vaststellen. Om daarvoor te zorgen bepleiten de vier jongerenorganisaties dat de wettelijke beperkingen zo snel mogelijk worden geschrapt.

Om daarnaast jongeren meer bekend te maken met nut en noodzaak van ondernemingsraden is het volgens de jongerenorganisaties van belang om promotiecampagne voor jongeren binnen de bedrijven te houden. De Sociaal-Economische Raad zou daar, vanwege haar rol als aanjager van medezeggenschap, een ideale organisatie voor zijn, aldus de jongerenorganisaties.

Bron: CNV Jongeren, 22 september 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.