"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Inhoudingen op loon, dit WAS

In het kader van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) verandert er van alles.

Een van de zaken die per 1 januari 2016 gaat gelden, is dat elke werknemer minimaal het netto equivalent van het bruto minimumloon op zijn of haar bankrekening gestort moet krijgen.

Dit betekent dat het bedrag van het minimumloon niet contant betaald mag worden. Hier zal geen enkele flexorganisatie een probleem mee hebben.

Deze wet heeft wel een aantal gevolgen, die tot grote problemen kunnen leiden. Op het loon van de uitzendkrachten vinden regelmatig inhoudingen plaats, wat vanaf 1-1-2016 beperkt wordt.

Denk dan aan inhouding voor:
– bijdrage huisvesting voor de arbeidsmigranten
– bijdrage voor maaltijden
– premie zorgverzekering
– leningen en voorschotten
– boetes
– bijdrage privégebruik auto
– bijdrage studiekosten
– loonbeslagen

Voor loonbeslagen is in de WAS een uitzondering gemaakt, deze inhoudingen worden niet geraakt door de minimumloon grens (de beslagvrije voet blijft wel gelden). Voor alle overige inhoudingen geldt, dat inhouding mag, mits en voor zover het dan nog resterende netto bedrag niet onder het minimumloon komt.

Op dit moment loopt er een Haagse lobby om een uitzondering te maken voor de inhouding van de bijdrage voor huisvesting. Het beoogde doel is, dat bedrijven die hun huisvesting elk jaar laten controleren door de SNF, een uitzonderingspositie krijgen en wél de inhouding mogen doen, ook als het netto bedrag daarmee onder het minimumloon komt.

De huisvesting van arbeidsmigranten is een veel voorkomende inhouding, maar niet de enige.
Het inhouden van bijvoorbeeld de premie zorgverzekering is of lijkt op dit moment geen onderdeel van de Haagse lobby te zijn, dus zoals het er nu naar uit gaat zien, kunnen deze en ook alle andere inhoudingen alleen worden gedaan voor zover het minimumloon dit toestaat.

Een inhouding waar een vervelend staartje aan kan komen te zitten heeft betrekking op leningen en voorschotten. Leningen worden er over het algemeen niet verstrekt aan uitzendkrachten, voorschotten des te vaker.

Stel een uitzendkracht is niet verloond en ontvangt een voorschot. De week erna wordt het werkurenbriefje alsnog verwerkt, maar het voorschot wordt vergeten in te houden. Dat komt bijvoorbeeld 2 weken later boven water. Als dit zich nu voordoet, wordt het voorschot gewoon op een andere week ingehouden. Dit mag niet meer vanaf 1-1-2016, als daarmee het netto loon lager wordt dan het equivalent van het netto minimum loon. Hierop is wel een uitzondering mogelijk. Als vooraf schriftelijk is overeengekomen met de uitzendkracht dat het voorschot ook op een andere verloningsperiode ingehouden mag worden, kan de verrekening wel op een andere periode plaatsvinden dan de periode waarvoor het voorschot was uitbetaald.

Ook worden er vanaf 1-1-2016 meer eisen gesteld aan de gegevens die op de loonstrook vermeld moeten worden. Werkgevers die niet voldoen aan alle nieuwe eisen voor loonstroken, kunnen een boete krijgen van SZW.

Wilt u over dit onderwerp meer weten, neem dan contact met ons op.

Henk Geurtsen, FlexKnowledge

Henk Geurtsen is de oprichter van Experts in Flex en werkt sinds 1976 voor het grootste deel van zijn carrière binnen de flexbranche.